Skole & Dagtilbud

DBU og Lokalunionerne ønsker at tage medansvar for et styrket samarbejde mellem kommune, skole og forening, således fodbolden kan være med til at understøtte sundheds – og læringsmæssige aspekter i skolernes og dagtilbuddenes hverdag. 

Derfor ønsker DBU og Lokalunionerne at bidrage til samspillet mellem fodboldklubberne, folkeskolen og dagtilbud. Med afsæt i DBU's viden om, hvordan man sikrer udviklende trænings – og kampmiljøer i børnefodbolden, der inddrager alles kompetencer, kan fodbolden bidrage til et aktivt læringsmiljø. Sidst men ikke mindst, er der i øjeblikket gang i flere projekter, der viser hvilken effekt fodbold kan have på indlæring og hvilke positive sundhedsmæssige perspektiver, fodbold har som idrætsgren.  
 
Med afsæt heri kan DBU og Lokalunionerne med fodbolden som redskab understøtte skolerne og dagtilbuddene på følgende område: 
 

  • Emneperioder/fagdage  
  • Enkeltstående begivenheder/events  
  • 45 minutters bevægelse’ samt løft af kvaliteten i fodbold i idrætsfaget generelt  
  • Kompetenceløft/opkvalificering til lærer og pædagoger

Fodbold i skolen
Siden 2014 har DBU samarbejdet med landets kommuner og skoler om bl.a. Åben Skole og forskellige undervisningskoncepter, som skaber leg, læring og bevægelsesglæde hos skoleelever. Bevægelsesglæde, motorisk udvikling samt tidlig tilknytning til det lokale foreningsliv er ligeledes vigtige parameter i børns opvækst. Gennem projektet Åbent Skole har over 20.000 elever allerede deltaget i DBU’s landsdækkende skoleaktiviteter, der er med til at skabe interesse for foreningslivet og det frivillige arbejde. I projektet Bold og Bevægelse inspireres de yngste børn og deres forældre i træningspas der skal skabe glæde, leg og læring.

DBU og Lokalunioner inviterer jer med til at tænke i partnerskaber, som kan understøtte fodbold, leg, bevægelse samt den nye børnefodboldstruktur i skolerne. Med en aktiv indsats for fodbold som en del af den nye skolereform, vil DBU og DBU’s lokalunioner sammen med jer udvikle tiltag tilpasset lige præcis de muligheder som I ser i jeres område.  
 
DBU har oprettet et skolesite med konkrete tilbud, fagplanlægning og øvelser til skoler og klubber. Du finder sitet her.