Inklusion

DBU og Lokalunionerne har som ambition, at fodbold skal være for alle. Derfor sætter DBU's kommunestrategi fokus på inklusion for at skabe muligheder og rammer, hvor der er plads til og respekt for alle uanset individuelle forskelle. Med inklusion skal flere få mulighed for at blive en del af den lokale fodboldklub og derved foreningslivet.

Derfor ønsker DBU og Lokalunioner at understøtte projekter, der skaber muligheder for børn og unge, som ikke naturligt kommer i foreningslivet og derved fodboldklubben. Det handler om børn og unge der ofte er idrætsusikre og som ikke deltager grundet enten kulturelle, sociale eller økonomiske vilkår.

Specifikt lægges der op til at der sammen skal arbejdes målrettet på at skabe nye veje og nye muligheder for nedenstående målgrupper.

  • Børn/unge af socialt dårligt stillede
  • Overvægtige børn og unge
  • Unge på ungdoms-/erhvervsuddannelser uden mulighed for idræt
  • Unge ledige som frivillige

Derudover ønsker DBU og DBU’s lokalunioner at indgå i partnerskaber, hvor der arbejdes med, hvordan man får skabt en modtagerkultur i den lokale klub, som skaber god inklusion.

DBU vil gerne samarbejde med jeres klub eller kommune om at bruge fodbolden til at skabe inklusion. 

Kontakt jeres lokale DBU partner for et nærmere samarbejde

Se eksempler på inklusionsprojekter her: