Om Fodbold for fremtiden

BDFL Fodbold Teenage (28)

Formål 

Fodbold For Fremtiden er et 4-årigt beskæftigelsesprojekt, som har til formål at udvikle en ny beskæftigelsesrettet metode med fokus på at hjælpe langtidsledige unge ud af offentlig forsørgelse og ind i meningsfulde fællesskaber. Ambitionen er at skabe ny viden om, hvordan civilsamfund og jobcentre sammen kan være med til at hjælpe unge ud af offentlig forsørgelse og opnå livsduelighed.   

 

Målgruppe 

Målgruppen er unge i alderen 18-29 år. Fælles for deltagerne er, at de ikke er tilknyttet et job eller en uddannelsesinstitution. Højeste uddannelsesniveau er grundskolen og de har alle været på offentlig forsørgelse i løbet af deres 19. år. 

 

Fodboldklubben som læringsarena 

Projektet er delt op i 15 delprojekter. Èt delprojekter strækker sig over en periode på 26 uger og er et samarbejde mellem jobcentret, den lokale fodboldklub og DBU Bredde. I forløbet er der plads til op til 30 unge på offentlig forsørgelse. 

Fodboldklubben er deltagernes hjemmebane og skal fungere som et alternativ til jobcentret. Her vil motionsfodbold være omdrejningspunktet i forløbet, og fungere som et redskab til at blive en del af et hold og et fællesskab. Fokus for træningen er at skabe gode oplevelser, tro på egne evner samt at tilegne sociale færdigheder og kompetencer. Under forløbet tilbydes deltagerne et trænerkursus, dommeruddannelse eller andet relevant kursusforløb.  

Andre aktiviteter i i fodboldklubben vil være:

  • Frivillige og sociale arrangementer 
  • Møde med sagsbehandler 
  • Oplæg fra virksomheder eller uddannelsesinstitutioner 

Med Fodbold for fremtiden er lokale fodboldklubber med til skabe en uformel læringsarena, som kan være med til at hjælpe deltagerne tættere på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. 

 

Kontakt   

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til kontakte projektleder Tobias Nick Jensen på +45 4634 0749 eller toje@dbusjaelland.dk.  

Tobias Nickred
Projektleder Tobias Nick Jensen