Beskæftigelse

Fodbolden kan så meget - også i sammenhæng med den kommunale beskæftigelsesindsats.

I DBU og Lokalunionerne har vi i en årrække gjort os erfaringer med beskæftigelsesindsatser med fodbolden som omdrejningspunkt. Målgrupperne og fodboldens repræsentation og form i projekterne har været forskellige. Fælles har været fodbolden som redskab og fodboldklubben som et unikt fællesskab, hvor sejre, succeser men også svære perioder deles og opleves sammen. Her skabes rum for tro på egne evner, nye netværk og følelsen af at være en del af noget større.

DBU og lokalunionerne arbejder hele tiden med at kvalificere beskæftigelsesindsatser og bidrage til at facilitere netværk og vidensdele, så fodboldklubber og kommunerne i hele landet kan sætte ind med virkningsfulde indsatser, som både skaber værdi for borgeren, fodboldklubben og kommunen.   

Ser din klub, kommune elle virksomhed muligheder i at udvikle beskæftigelsesrettede indsatser for en specifik målgruppe, kan DBU og Lokalunionerne være med til at rådgive og understøtte projektet.

Læs mere om de respektive projekter og bliv inspireret.