Sådan kan I indhente korrekte medlemsoplysninger

Via KlubOffice kan I trække spillerlister ud til f.eks. jeres trænere, ungdomsformænd, forældre eller andre. Derved kan I fordele arbejdet med at indhente korrekte kontaktoplysninger på spillerne, som er vigtige, når spillerne skal aktivere deres fodboldpas.

Sådan gør I....

1. I KlubOffice vælges menuen: Personer > Medlemmer > Medlemsoversigt.

2. Lav en søgning på holdniveau eller afdelingsniveau (afhængigt af, hvordan jeres medlemskartotek er bygget op) - og lav udtræk til Excel:

KO-medlemsliste-udtraek.png

Send så medlemslisten til træneren/ungdomsformanden/forælderen og bed dem sikre opdatering af spillernes mailadresse og mobilnummer.

De kan markere ændringer med f.eks. rød skrift. De returnerer listen når alle spilleres oplysninger er tjekket, og I kan lave eventuelle ændringer på det enkelte medlems oplysninger i KlubOffice.

Spillere kan selv opdatere oplysninger
Spillerne kan også selv opdatere deres oplysninger efter login via:

  • DBU's Fodboldapp (klik på navn efter login)
  • Mit DBU i toppen af www.dbu.dk (i menuen Mine oplysninger

Ændringerne slår igennem med det samme i klubbens KlubOffice.

Det er dog vigtigt, at I som klubledelse tager ansvar for at sikre, at jeres medlemmer får tjekket og evt. opdateret deres kontaktoplysninger, så de kan få besked om at de skal aktivere deres Fodboldpas.