Fodboldens Corona-regler

500 personer må nu forsamles udendørs fx i forbindelse med en fodboldkamp eller et fodboldstævne. Det betyder, at der ikke længere er regler om, at tilskuere skal sidde ned på faste pladser, hvis bare man ikke er mere end 500 forsamlet ved arrangementet.

Klubhuse med servering kan nu holde åbent frem til kl. 24.00.

Der er ikke længere krav om brug af mundbind i indendørs foreningsfaciliteter. 

Sommerlejre og stævner med overnatning kan afvikles med op til 500 deltagere indendørs og udendørs. Se anbefalingerne fra Kulturministeriet her.

Der er ikke længere coronapaskrav for indendørs foreningsaktiviteter såsom fx trænermøder. Der er dog fortsat krav om coronapas for personer over 18 år ved brug af badefaciliteter, da dette fortolkes som en del af idrætsaktiviteten og ikke som en foreningsaktivitet. Dette krav ophæves efter planen 1. august 2021.

En negativ PCR-test gælder som gyldigt coronapas fra den 1. juli 2021 i 96 timer fra prøvetagningstidspunktet. En kviktest gælder fortsat 72 timer.

Fra den 1. juli 2021 er der krav om dokumentation ved undtagelse fra coronapaskrav.

Pr. 1. juli 2021 er det indendørs forsamlingsloft 250 personer.

 

 

Læs den opdaterede version af protokollen om 'Fodboldens Corona-regler' fra den 1. juli 2021 her (En del restriktioner er fjernet med forrige opdatering, og de seneste vigtigste ændringer er markeret med rød tekst. Vi opfordrer til, at hele protokollen gennemlæses grundigt, så alle ved, hvilke retningslinjer, der nu er gældende):

 

 

Fodboldens Corona-regler tager udgangspunkt i myndighedernes landsdækkende retningslinjer. Hvis der er udstukket særlige lokale/regionale/kommunale retningslinjer, er det selvfølgelig disse, man skal rette sig efter.

 


FAQ: Spørgsmål og svar om Fodboldens Corona-regler

Vi modtager helt forståeligt løbende mange spørgsmål til retningslinjerne og til protokollen for 'Fodboldens Corona-regler'. 

Vi har samlet mange af spørgsmålene i nedenstående FAQ, som løbende vil blive opdateret.

OBS: Nedenstående FAQ er senest opdateret den 30. juni 2021.

 

Generelt

HAR DBU EN HOTLINE, HVOR VI KAN STILLE SPØRGSMÅL, SØGE RÅD OG VEJLEDNING?+

Vi opfordrer jer til at sende en mail til jeres lokalunion med jeres spørgsmål. Skriv til enten:

info@dbujylland.dk

info@dbufyn.dk

info@dbusjaelland.dk

info@dbukoebenhavn.dk

info@dbulolland-falster.dk

info@dbubornholm.dk

 

Har du konkrete spørgsmål til overholdelsen af forsamlingsforbuddet, beder vi dig kontakte det lokale politi direkte.

Må vi åbne fodboldklubben?+

Ja, men det er naturligvis vigtigt, at alle myndighedernes retningslinjer overholdes herunder det gældende forsamlingsforbud. 


De seneste retningslinjer fra Kulturministeriet kan ses her.


De seneste retningslinjer fra Danmarks Idrætsforbund kan ses her.

Skal vi åbne?+

Det er bestyrelsen i den enkelte klub, der bestemmer, om man vil starte aktiviteter op under de særlige corona-regler. Hvis I ikke ønsker at tage ansvaret for at leve op til alle retningslinjerne og anvisningerne, er I som bestyrelse helt frie til at holde klubben lukket.

Klubben skal holde sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikre, at klubbens aktiviteter lever op til disse, når/hvis der afvikles aktiviteter.

HVAD BETYDER DET, AT DER SKAL SKILTES MED 'FODBOLDENS CORONA-REGLER'?+

Retningslinjerne fra myndighederne siger, at der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Derfor skal grafikken med Fodboldens Corona-regler hænges op. Dem finder du linket til nedenfor.

Det er derudover også en god idé at benytte Sundhedsstyrelsens materiale. Det findes her.

HVORFOR ANBEFALER DBU, AT DER ER EN CORONA-VEJLEDER PÅ ANLÆGGET?+

Corona-vejlederen skal have ekstra godt styr på fx Fodboldens Corona-regler og skal f.eks. kunne hjælpe og vejlede trænerne.
Derudover kan en Corona-vejleder være med til at sikre, at der ikke opbygges for tætte forsamlinger.

HVAD BETYDER DET, AT VI kan MONITORERE, HVEM DER DELTAGER I AKTIVITETERNE?+

Det betyder, at det er en fordel, hvis klubben ved, hvem der har deltaget i aktiviteter med hvem på hvilke dage, da det letter smitteopsporingen, hvis nogen viser sig at være smittet.

MÅ PERSONER I RISIKOGRUPPE DELTAGE I AKTIVITETER I KLUBBEN?+

Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i fodboldklubben.

Er du i tvivl, så se coronasmitte.dk

HVAD SKER DER, HVIS EN PERSON I KLUBBEN BLIVER SMITTET MED COVID-19?+

På side 7 og 8 i protokollen er der en fyldig beskrivelse af, hvordan I skal forholde jer, når I finder ud af, at nogen i fodboldklubben er blevet smittet med Covid-19.


En ny funktion i KlubOffice gør det nu let for jer at kontakte personer, der har deltaget i en given aktivitet (kamp, træning eller lignende). I kan læse mere om funktionen i disse tre nyheder:

- Corona-hjælp: Hurtig information til de rette

- Digital hjælp i en udfordrende corona-tid

- Nye muligheder for smitteopsporing i KlubOffice

HVAD SKAL VI GØRE MED VORES GENERALFORSAMLING/REPRÆSEN-TANTSKABSMØDE?+

Der er indført en ordning for ”møder og konferencer med erhvervsmæssige og faglige formål”. Retningslinjerne kan findes her.

 

Hvis arrangementet afholdes med et antal personer, der er under det normale, gældende indendørs forsamlingsloft, er det blot de almindelige retningslinjer for brug af indendørs foreningsfaciliteter, der gør sig gældende.

Må vi holde bestyrelsesmøder og andre møder i foreningsregi?+

Det er nu muligt at afholde møder og kurser, som er foreningsrelaterede.

Hvis I er under det antal personer, som er tilladt via det generelle indendørs forsamlingsforbud, gælder de almindelige regler for brug af klubhuse (vær opmærksom på kvadratmeterkravet (4 kvadratmeter pr. person, hvis alle ikke i det væsentlige er siddende) samt afstandsanbefaling).

Hvis I er flere end det generelle indendørs forsamlingsforbud foreskriver, skal mødet afholdes i henhold til retningslinjerne fra Erhvervsministeriet, som kan findes her

Hvornår er det forsvarligt at genoptage fodboldaktiviteter efter smitte med COVID-19?+

Dansk Idrætsmedicinsk selskab har udarbejdet en guideline for sportsudøvere, der har været smittet med COVID-19 og nu gerne vil vende tilbage til deres sport.

 

Hent den fulde guide her.

 

Grundlæggende gælder, at man skal kunne sætte flueben ved følgende, før man overvejer at vende tilbage til sin sport efter COVID-19 smitte:

 • Man skal sørge for minimum 10 dages hvile efter symptomdebut og have været uden symptomer i mindst 7 dage.
 • Man skal man kunne klare daglige aktiviteter og 500 meters gang i fladt terræn uden at føle sig udtrættet og forpustet.   
Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?+

Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test, når man skal deltage i udendørs idrætsaktiviteter.

Frem til 1. august er der krav om coronapas for personer over 18 år ved indendørs idrætsaktiviteter.

Gælder der en undtagelse for forsamlingsforbuddet for folk, der er ansatte?+

Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet i forhold til ophold og færden på en arbejdsplads.
Det udendørs forsamlingsforbud på 500 gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.
Det betyder, at der f.eks. gerne må være flere end 500 deltagere til et udendørs idrætsarrangement i organiseret regi, hvis disse er der i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.
Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af de 500 personer udendørs og 100 personer indendørs, der maksimalt må være til stede til et arrangement mv. Det betyder, at der f.eks. kan være én eller flere instruktører, trænere eller lignende til stede samt 500 udøvere til en udendørs idrætsaktivitet i organiseret regi, hvis instruktøren/træneren er til stede i kraft af et arbejdsforhold.
Et arbejdsforhold/ansættelsesforhold er gældende, når den ansatte har en kontrakt og får en månedlig løn samt kan fremvise en lønseddel. Dette gælder ikke personer, der kun oppebærer godtgørelse. Derfor er denne undtagelse fx ikke gældende for breddedommere, de fleste breddetrænere mv.

Læs mere om undtagelsen på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Hvilke regler er der for brug af mundbind/visir?+

Pr. 14. juni er der ikke længere krav om mundbind eller visir i forbindelse med foreningsaktiviteter.

 

Faciliteter

MÅ VI ÅBNE VORES CAFETERIA OG KLUBHUS?+

Klubhuslokaler, hvor der foregår salg af mad og drikke er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer, som I finder her.


De må nu holde åbent for salg og servering på stedet, hvis Erhvervsministeriets retningslinjer for restaurationsbranchen følges nøje. 


Klubhuslokaler uden salg af mad og drikke kan nu også åbne for offentlig adgang. Vær opmærksom på kvadratmeterkravet (4 kvadratmeter pr. person), samt afstandsanbefaling og det gældende forsamlingsloft indendørs.

Dog er det muligt at afholde møder, kurser og generalforsamlinger som er foreningsrelaterede med flere personer forsamlet, end det generelle indendørs forsamlingsforbud foreskriver. Dette skal afholdes i henhold til retningslinjerne fra Erhvervsministeriet, som kan findes her. 

 

MÅ VI HAVE UDESERVERING?+

Ja, I må gerne have udeservering. Her gælder ligeledes retningslinjerne fra erhvervsministeriet.

Udeservering skal som udgangspunkt finde sted i direkte forbindelse til et klubhus/cafeteria.

Der må ikke laves satellitserveringssteder rundt på anlægget, hvis dette oprettes for at gøre plads til flere tilskuere, end der ellers er tilladt. 

MÅ VI ÅBNE FOR ADGANG TIL OMKLÆDNINGSRUM OG TOILETFACILITETER?+

Toiletfaciliteter og omklædningsrum må holdes åbne.

Der må maksimalt være en person pr. 4 kvadratmeter gulvareal i fx et omklædningsrum. Hvis gulvarealet er mindre end 4 kvadratmeter, må der være en person til stede.

Omklædningsrum og badefaciliteter kan nu åbnes for alle. Vær opmærksom på kravet om, at der skal være minimum 4 kvadratmeter gulvareal pr. person, og at der skal holdes afstand til hinanden (minimum en men gerne to meter imellem hver person).

For personer på 18 år og derover skal der kunne fremvises et gyldigt coronapas for at benytte badefaciliteterne eller ved længere ophold i omklædningsrum. Læs mere herom nedenfor.

 

Man kan ikke være sikker på, at omklædningsfaciliteter er åbne i de klubber, man besøger, i denne tid.Hvor meget skal der rengøres?
Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende:

 • Identifikation og markering af fælles kontaktpunkter, f.eks. dørhåndtag og trykknapper.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer.
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 • Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige kunder, brugere, mv., eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Fjern ikke-nødvendige kontaktpunkter og skift til kontaktløs betjening, f.eks. sensorsty-ret belysning, håndfri vandhaner, automatisk eller albuebetjent døråbning, kontaktløs betaling mv.
 • Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter) samt bade- og omklædningsfaciliteter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering).
HVORDAN PLANLÆGGER VI BEDST DE FORSKELLIGE HOLDS TRÆNINGER?+

Vi anbefaler, at I laver forskudte træningstidspunkter, så større forsamlinger ved skifte undgås.

MÅ VI BRUGE FÆLLES BOLDE?+

Der må bruges fælles bolde under træningen, så længe det kun er i den enkelte træningsgruppe. Bolde og kegler må ikke deles mellem flere træningsgrupper under samme træningssession. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og vaskes eller afsprittes efter træningen.

Husk, at det kun er træneren, der må have adgang til boldrum, og at vedkommende alene skal tage bolde og kegler ud.

SKAL BOLDE, KEGLER MV. VASKES I VARMT VAND?+

Det gør ingen forskel, om man vasker bolde og kegler mv. af i koldt eller varmt vand.

MÅ VI BRUGE OVERTRÆKSVESTE?+

Ja, men de skal vaskes efter brug, inden nogen andre bruger dem.

MÅ DER FOREGÅ BÅDE TRÆNING OG KAMP/STÆVNE PÅ ANLÆGGET SAMTIDIGT?+

Der må gerne foregå træning og kamp/stævne på anlægget samtidigt, så længe de forskellige arrangementer er tydeligt adskilte, og det kan lade sig gøre at afvikle hvert enkelt arrangement, så det er inden for det gældende forsamlingsforbud. Deltagerne fra forskellige arrangementer må på intet tidspunkt blandes/krydses med hinanden. 

Træning

MÅ VI HAVE KROPSKONTAKT UNDER TRÆNINGEN?+

Vi opfordrer til, at der kun er sporadisk kropskontakt under træning.

Unødig kropskontakt som fx gruppekram og highfives er ikke tilladt.

Må vi have tilskuere til træning?+

Det generelle udendørs forsamlingsforbud er hævet pr. 11. juni, og det betyder, at det nu er muligt at forsamles op til 500 personer i forbindelse med en udendørs fodboldtræning. Herunder tæller både spillere, trænere og andre ledere og evt. tilskuere. 


Det skal være tydeligt, hvilke personer der hører til hvilket arrangement/træning på anlægget. Hvis dette ikke helt naturligt er tydeligt i forhold til anlæggets udformning, skal det tydeliggøres ved afspærring fx med minestrimmel, kegler, toppe eller lignende, så Politiet ikke er i tvivl, hvis de skulle komme forbi.

 

Læs uddybninger i FAQ-modul om tilskuere.

Hvad med forældre på de yngste børnehold?+

Forældre kan være tilstede i forbindelse med træning. 

De tæller dog med under forsamlingsloftet på 500.

Kampe og stævner

MÅ DER ARRANGERES KAMPE/TURNERINGER/STÆVNER OG LIGNENDE?+

Ja.

Retningslinjerne i Fodboldens Corona-regler skal dog følges nøje.

Må der være tilskuere til kampe og stævner?+

Det udendørs forsamlingsloft er pr. 11. juni 2021 hævet til maks. 500 personer. Det betyder, at det nu er muligt at forsamles op til 500 personer i forbindelse med en udendørs fodboldkamp. 

Det skal være tydeligt, hvilke personer der hører til hvilket arrangement. Hvis dette ikke helt naturligt er tydeligt i forhold til anlæggets udformning, skal det tydeliggøres ved afspærring fx med minestrimmel, kegler, toppe eller lignende, så Politiet ikke er i tvivl, hvis de skulle komme forbi.

Må vi afholde to eller flere separate turneringer/stævner i samme tidsrum?+

Ja, hvis de hver især holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud, og hvis de holdes tydeligt adskilte.

Vær opmærksom på følgende:

 • Turneringerne/stævnerne er separate, klart og effektivt adskilte, og at deltagerne eller tilskuerne på intet tidspunkt krydser hinanden.
 • Deltagerne ikke blandes på tværs af stævnerne, der spilles samtidigt.
 • I overholder forsamlingsforbuddet, dvs. at der max er 500 aktive deltagere pr. turnering inkl. trænere, dommere, officials, tilskuere mv.
Hvordan kan vi afvikle store stævner?+

Der findes ikke nogen særlig eller helt specifik ordning for afholdelse af store fodboldstævner. Det er som udgangspunkt det gældende forsamlingsforbud på 500 personer, man skal forholde sig til, når man laver et arrangement/stævne. Det betyder, at der ikke må være mere end 500 personer forsamlet samtidigt (inkl. deltagere, frivillige og evt. tilskuere).

Det er dog muligt at lave et tidsforskudt stævne, hvor forskellige stævnegrupper afvikles på forskellige tidspunkter, således der på intet tidspunkt er mere end 500 forsamlet samtidigt. Et eksempel kunne være, at der afvikles en stævnegruppe med 12 hold á 10 personer, 20 frivillige og dermed maks. 360 tilskuere/forældre til stede fra kl. 9-13, og herefter kan der afvikles en anden tilsvarende stævnegruppe med samme antal om eftermiddagen fra kl. 14-18.

Et stævne tæller som ét arrangement og kan kun geografisk opdeles, hvis der er tale om store afstande, fx ved brug af flere forskellige baneanlæg (ikke blot forskellige baner på samme anlæg). Det skal nemlig sikres, at forskellige sektioner har egne indgange og servicefaciliteter, og der på intet tidspunkt er nogle deltagere, der krydser hinanden eller blandes.

Ovenstående ordninger om arrangementer med mange tilskuere henvender sig særligt til afholdelse af en enkelt fodboldkamp eller fx koncert, og kan derfor være svære at benytte i et fodboldstævneformat. Hvis I er i tvivl om mulighederne for afholdelse af jeres stævne i forbindelse med overholdelse af forsamlingsforbuddet, kan I kontakte myndighederne.

Hvis jeres stævne inkluderer overnatning, skal I benytte retningslinjerne for sommerlejre og stævner med overnatning, som I kan læse her. I så fald må I ikke være mere end 500 deltagere i alt ved hele stævnet.

TILSKUERE

Må der være tilskuere til udendørs træning, kampe og stævner?+

Det generelle udendørs forsamlingsforbud er hævet pr. 11. juni, og det betyder, at det nu er muligt at forsamles op til 500 personer i forbindelse med en udendørs fodboldkamp, -stævne eller -træning. Herunder tæller både spillere, trænere, dommere, officials og tilskuere. 

Hvis man ønsker at være flere end 500 personer forsamlet, træder ordningerne for større arrangementer (enten med siddende eller stående tilskuere) i kraft. Du kan læse mere om disse retningslinjer her.

Hvad er klubbens ansvar ift. tilskuere ved aktiviteter (træning og kamp)?+

Som klub bærer man arrangøransvaret for alt, der sker inde på klubbens anlæg. Klubbens anlæg er ofte definerbart ved, at man betræder græsset, området omkring klubhuset eller andet område, der bruges af klubben, og som klubben bruger til den daglige drift. Her er det klubbens ansvar, at der ikke er arrangementer med mere end 500 personer forsamlet samlet set. Evt. tilskuere til et arrangement tæller med under forsamlingsloftet på 500.

Det er ligeledes arrangørklubbens ansvar, at retningslinjerne overholdes, hvis man ønsker at benytte ordningerne for større arrangementer.

Nogle gange definerer et hegn af den ene eller anden form anlæggets afgrænsning, andre gange er det blot græsset eller andet, der definerer afgrænsningen. Langt de fleste klubber, kan godt definere afgrænsningen af deres anlæg.
Hvis der opholder sig for mange tilskuere på klubbens areal, er det klubbens ansvar at få dem til at forlade arrangementet (kampen/træningen).

Hvor har klubben ikke et ansvar?+

Skulle der uden for klubbens anlæg være en parkeringsplads, en offentlig sti eller vej, og folk tager ophold her, så falder det ikke ind under klubbens arrangøransvar. Det betyder, at det ikke er klubbens ansvar at få folk væk herfra. Så snart man befinder sig uden for anlægget bortfalder arrangøransvaret, og det bliver i stedet den enkelte persons eget ansvar, at det til enhver tid gældende forsamlingsforbud overholdes.

Hvis banen er indhegnet (fx en aflåselig kunstgræsbane med højt hegn), må man så godt være tilskuer uden for hegnet?+

Der må som udgangspunkt maksimalt være 500 personer forsamlet i forbindelse med fx en kamp (dette er inklusive tilskuere). 

Hvis området uden for hegnet ikke tilhører anlægget, fordi det fx er en offentlig sti, er ophold der dog den enkeltes eget ansvar og ikke arrangørklubbens.

Må en fotograf godt være til stede og filme eller tage billeder af en kamp?+

Hvis fotografen er lønnet erhvervsdrivende eller er på en lønnet kontrakt (ikke godtgørelse), så må han/hun godt være til stede, idet det er en undtagelse fra forsamlingsloftet på 500 personer til udendørs organiseret idræt, fordi vedkommende er der i arbejdsmæssig sammenhæng.

Regler for coronapas

Hvad er et gyldigt coronapas?+

For at have et gyldigt coronapas skal der kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder: 

 •  et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt
  regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, (pr. 1. juli 2021 gælder en PCR-test 96 timer og ikke kun 72 timer, som en kviktest)
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder
  gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses
  som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).
Hvem er der krav om coronapas for?+

I forbindelse med indendørs idrætsaktiviteter er der krav om coronapas for alle voksne udøvere på 18 år og derover. Der er ikke krav om coronapas for trænere, frivillige eller ansatte, som er tilstede i forbindelse med en idrætsaktivitet. Brug af badefaciliteter tæller som en indendørs idrætsfacilitet, til gengæld er der ikke længere krav om coronapas i forbindelse med indendørs foreningsaktiviteter såsom fx foreningsmøder.

Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, herunder for følgende:

 • børn og unge under 18 år
 • personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget COVID-19-test.
 • personer der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør
  få foretaget COVID-19-test.

Fra torsdag den 1. juli træder nye regler i kraft, så det bliver et krav, at personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal fremvises, hvor der er krav om test eller coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse.

Du kan læse mere om, hvordan du får udleveret dokumentationen fra Borgerservice, og om de gyldige årsager til undtagelse her.

Hvad er reglerne for kontrol af coronapas?+

Kontrol udføres som en stikprøvekontrol en gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Der skal ved omklædningsrum opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet coronapas.

Læs om undtagelse for brug af coronapas ovenfor.

 

 

Hvem er ansvarlig for at kontrollere, at deltagerne kan fremvise coronapas?+

Pligten til at sikre, at kravet om coronapas er overholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen påhviler den fysiske eller juridiske person, som har rådighed over lokalet. Ansvaret påhviler dermed f.eks. lokaleejeren eller den forening, virksomhed, organisation mv., som er arrangør af den pågældende idrætsaktivitet.

Hvad stiller vi op, hvis en person på 18 år eller derover ikke har et gyldigt coronapas?+

Kan en person på 18 år og derover ikke fremvise et gyldigt coronapas ved stikprøvekontrol, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

Vær dog opmærksom på, at enkelte personer kan være undtaget kravet om coronapas.

Fra torsdag den 1. juli træder nye regler i kraft, så det bliver et krav, at personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal fremvises, hvor der er krav om test eller coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse.

Du kan læse mere om, hvordan du får udleveret dokumentationen fra Borgerservice, og om de gyldige årsager til undtagelse her.

 

Nogle personer kan være undtaget for at skulle have et coronapas, hvordan forholder vi os her?+

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

 • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

Fra torsdag den 1. juli træder nye regler i kraft, så det bliver et krav, at personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal fremvises, hvor der er krav om test eller coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse.

Du kan læse mere om, hvordan du får udleveret dokumentationen fra Borgerservice, og om de gyldige årsager til undtagelse her.

Gælder der dokumentationskrav for personer, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?+

Fra torsdag den 1. juli træder nye regler i kraft, så det bliver et krav, at personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal fremvises, hvor der er krav om test eller coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse.

Du kan læse mere om, hvordan du får udleveret dokumentationen fra Borgerservice, og om de gyldige årsager til undtagelse her.

Hvorfor er det vigtigt at opsætte informationsmateriale om, at der kun er adgang med gyldigt coronapas?+

Der skal ved lokaler og lokaliteter, hvor der er krav om coronapas opsættes informationsmateriale om kravet. Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

En institution, forening mv. kan ifalde bøde, såfremt institutionen, foreningen mv. lukker personer ind, der ikke kan forevise et coronapas eller såfremt institutioner, foreninger mv. ikke opstiller informationsmateriale om kravet. Institutioner, foreninger mv. kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader den pågældende kulturinstitution efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.
Såfremt der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om coronapas, eller en besøgende mv. ikke har fremvist tilstrækkelig dokumentation, kan den pågældende institution, forening mv. straffes med bøde. (Kilde: Kulturministeriets Q&A)

Skal en dommer benytte coronapas i forbindelse med omklædning og bad?+

Nej.

En dommer tæller med under trænere/frivillige og ansatte, som er undtaget fra at skulle vise coronapas.

Plakater

Grafik med Fodboldens Corona-regler:

Der er lavet en grafik for 'Fodboldens Corona-regler', som skal hænges op på jeres anlæg. Den kan downloades i A3-format til print her eller i A4-format til print her.

Plakaten findes også som billedfil til brug på sociale medier her.

 

Omklædning:

Denne plakat kan downloades, printes, udfyldes og hænges op ved omklædningsrum. Der er et arealkrav på 4 kvadratmeter pr. person i omklædningsrum, så dette skal I bruge, når I udfylder plakaten inden ophængning.

Plakaten findes også som billedfil her.

 

Klubhuse:

Denne plakat kan downloades, printes, udfyldes og hænges op i klubhuset. Der er et arealkrav på 4 kvadratmeter pr. person i klubhuse, så dette skal I bruge, når I udfylder plakaten inden ophængning.

Plakaten findes også som billedfil her.

 

Tilskuere:

Tilskuere er tilladt.

Find nedenstående plakat til download som pdf-fil her og som billedfil her.

 

 

Plakat Tilskuere 210611 Ny (1)

Grafikker til hjælp med at sætte fokus på Corona-reglerne

Nedenstående grafikker kan hjælpe danske fodboldklubber med at sætte fokus på nogle af Corona-retningslinjerne overfor særlige målgrupper. 

I er velkomne til at tage dem og bruge på fx jeres sociale medier.

 

Se animationsvideoen med Fodboldens Corona-regler her: