Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 1 og 1 teknisk m. hink

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Balance og boldkontrol
Teknisk træning
1. berøring
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 1 og 1 teknisk m. hink.

Video: – se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Eleverne går sammen 2 og 2 om én bold. De stiller sig med ca. 2 meters mellemrum til hinanden. Eleven, der starter, kaster bolden til sin medspiller, der hinker på stedet og flugter. Bolden spilles retur med en kontrolleret flugtning. Der byttes efter ca. 1 minut.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes
:
Det handler om at være i balance og så om en god 1. berøring, så flugtningen ikke flyver alle mulige steder hen.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Der kan sættes alle mulige krav på: Flugt med vristen/indersiden. Tag en 1. berøring først inden flugtningen. 1. berøringen tages med eks.: Hoved, bryst, lår, fod osv. Krav om specifikt ben.

Rekvisitter: 1 bold pr. par

Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Social kompetence: Ja

Kan også bruges i skolegården. Der er masser af svær bevægelse i denne øvelse.