Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 5:3 kant med en i midten.

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Vendinger
Teknisk træning
Pasningsspil
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 5:3 kant med 1 i midten.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der sættes én firkant op med kegler på ca. 20x20 meter. Eleverne fordeles med 5 elever på det ene hold og 3 elever på det andet. Holdet med 3 elever har en farvet vest på. Der spilles 5 mod 3 - overtalsspil. Holdet med 5 elever fordeler sig med én elev ved hver kegle og én i midten. Når eleven i midten modtager bolden, må der ikke afleveres tilbage til eleven, der har afleveret. FOKUS: Spillet fordrer, at der laves vendinger. Skift mellem eleverne hvert 3. minut.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om at gøre sig spilbar for boldholderen. For eleven i midten handler det også om at orientere sig i alle retninger inden boldmodtagelsen, så man kan vende i den rigtige retning med bolden, hvor der ikke er en modstander.

Del formål: Det handler selvfølgelig også om det rent tekniske i at aflevere, modtage og vende med bolden.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Banen kan gøres større eller mindre. Der kan stilles krav om antallet af berøringer.

Rekvisitter:
4 kegler, 3 veste, 1 bold.
Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.