Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Slange tag-fat

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Leg
Lege
Uden bold
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Slange tag-fat

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin.

Beskrivelse af øvelsen:
Eleverne går sammen i grupper af minimum 4 elever - gerne flere (jo flere elever i hver række desto flere succeser). De stiller sig i en række/slange og holder eleven foran på hofterne. Dette greb skal fastholdes. Det gælder nu for den forreste elev om at finte sig (sidelæns højre/venstre) til en berøring af den elev, der står bagerst i rækken/slangen. De øvrige elever skal blot følge med den bevægelse, der bliver ført af eleven foran og bagved. Ved berøring skiftes der position blandt eleverne, således at alle får lov at prøve nye pladser. Hvis der ingen berøring finder sted inden 30 sek-1 min., skiftes der blandt eleverne.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om at finte og så accelerere i et løb for at fange ”halen” af slangen. For halen gælder det selvfølgelig om at forudse bevægelsen fra ”hovedet” og undvige.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Flere/færre elever pr. slange. Jo flere, desto lettere at fange.

Rekvisitter:
Ingen

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.