Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Driblekrydset

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Boldkontrol
Teknisk træning
Løb med bold
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Driblekrydset.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der sættes en firkant op med kegler. Eleverne fordeles ligeligt bag ved hver kegle. De forreste elever har en bold. På signal fra læreren dribles der diagonalt over til eleven, der ikke har en bold, og bolden afleveres. Eleven, der modtager bolden, dribler ligeledes diagonalt osv. Der lægges træning af forskellige tekniske færdigheder på øvelsen: 1. Eleverne laver en finte, når de mødes på midten. 2. Eleverne holder bolden mellem egne ben ved at spille indersider højre/venstre, mens der bevæges fremad. 3. Den samme øvelse som foregående men nu baglæns. 4. Eleverne stepper op på bolden med hhv. højre og venstre fodsål, mens bolden rulles ganske lidt fremad. 5. Samme øvelse som foregående men nu baglæns, hvor bolden trækkes med fodsålen. FOKUS: Eleverne dribler i samme tempo og mødes på midten. Eleverne skal hele tiden have kontakt med bolden. Der skal kigges op for at orientere sig, når man dribler.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler primært om boldkontrol i dribling.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Krav om at benytte specifikt ben eller begge ben. Afstandene kan øges/mindskes. Tempoet kan øges/mindskes.

Rekvisitter:
12 kegler/toppe, 1 bold pr. elev

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: minimum 25 min.
Sociale kompetencer: Ja
Der er masser af bevægelse i denne øvelse. Den kræver 20 minutter, derfor er den oplagt til længere bevægelsespauser.