Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Drible med 2 bolde

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Boldkontrol
Teknisk træning
Løb med bold
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Drible med 2 bolde.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin.

Beskrivelse af øvelsen:
Eleverne går sammen 2 og 2 om 2 bolde. De stiller sig med ca. 3 meters afstand til hinanden. De skiftes til at drible med 2 bolde over til makkeren. Herefter løber eleven hjem til keglen uden bolde. Nu er det så makkerens tur til at drible de 2 bolde. FOKUS: Eleverne skal forsøge hele tiden at have kontakt med boldene, når der dribles. Der skal kigges op for at orientere sig, når man dribler.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Koordination og boldkontrol. Det gælder om ikke at få for meget fart på kun den ene bold.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet
Udvikling/Differentieringsmuligheder
Afstanden kan øges/mindskes.

Rekvisitter:
1 bold pr. elev

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.