Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Driblecirkel med pasninger

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Driblinger og vendinger
Teknisk træning
Løb med bold
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Driblecirkel med pasninger.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin.

Beskrivelse af øvelsen:
Der sættes kegler op i en cirkel og én kegle i centrum af cirklen. Størrelsen på cirklen afhænger af, hvor mange elever der deltager. Det er vigtigt, at eleverne har plads til at bevæge sig. Halvdelen af eleverne fordeler sig rundt i cirklen. Den anden halvdel bliver inde i cirklen og har hver en bold. Eleverne dribler rundt inde i cirklen og skal løbe ind i centrum og runde keglen. Herefter løbes der ud til en valgfri elev, der står ude i kanten af cirklen. Når der er øjenkontakt med boldholderen, afleverer denne bolden, og der spilles tilbage med en 1. gangs inderside pasning. Keglen i centrum rundes igen, og der fortsættes til ny elev. Der skiftes blandt eleverne ca. hvert 2. minut. FOKUS: Eleverne skal forsøge hele tiden at have kontakt med bolden, når der dribles og øjenkontakt ved aflevering. Der skal kigges op for at orientere sig, når man dribler.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler primært om at drible med bolden midt i et kaos og være god til at skabe kontakt. Vigtigt at bolden hele tiden er inden for spilleafstand, så man kan ændre retning uden at støde ind i de øvrige elever.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
Udvikling/Differentieringsmuligheder
Der kan sættes et hav af forskellige krav og øvelser på denne grundøvelse. Kun fantasien sætter grænser. Lad evt. eleverne selv byde ind med forskellige måder, der kan dribles rundt på eller måder, der kan afleveres på.

Rekvisitter:
1 bold pr. par

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: min 25 minutter
Sociale kompetencer: Ja