Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Agility

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Koordination og motorik
Fysisk træning
Koordinationstræning
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Agility.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der sættes materialer op til en agilitybane. Du skal forvente, at det tager ca. 10 minutter at opsætte banen. Antallet af elever fordeles ligeligt på de forskellige poster. Forreste elev ved hver post starter, så snart der gives signal. Næste elev starter umiddelbart efter. Denne øvelsesbane er primært beregnet til at træne elevernes motorik og koordination. Du kan som lærer selv bygge på øvelsen og give dine elever nye udfordringer – kun fantasien sætter grænser. Banen kan gennemløbes flere gange – med og uden bold.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Alle bevægelser er potentielt i spil her – med og uden bold.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet
Udvikling/Differentieringsmuligheder
Uendeligt mange – kun fantasien sætter grænser. Lad evt. eleverne selv byde ind med øvelser/bevægelser.

Rekvisitter:
Koordinationsstiger, hulahopringe, hække, stænger, kegler/toppe, porte, mål osv.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja – hvis der kan laves en alternativ bane ved brug af skolegården.
Sociale kompetencer: Ja