Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Boldslange med hænderne

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Koordination og samarbejde
Lege
Samarbejde
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Boldslange med hænderne.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin.

Beskrivelse af øvelsen:
Eleverne fordeles i rækker i 2 lige store grupper. Forreste elev har bolden i hænderne. Eleven med bolden drejer sig i kroppen og afleverer bolden til eleven bagved. Hvis eleven modtager bolden fra venstre side, gives bolden videre til eleven bagved fra højre side og omvendt. Når bagerste elev har modtaget bolden løbes op foran i rækken, og der startes forfra.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om koordination og samarbejde.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Bolden kan også afleveres hhv. over hovedet og mellem benene.

Rekvisitter:
1 bold pr. gruppe

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.