Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 6:2 tag-fat til 4 små mål

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Driblinger og erobringer
Teknisk træning
Dribling-finte
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 6:2 tag-fat til 4 små mål.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der sættes kegler op til en firkant, hvor der stilles 4 små mål, 2 på linje over for hinanden. Der spilles med 6 boldholdere og 2 fangere. Boldholderne skal drible rundt på arealet og forsvare deres bold. Fangerne skal forsøge at erobre en bold og herefter sparke den i et af de opstillede mål. Lykkes det for fangeren, bliver boldholderen nu til ny fanger.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om hhv. at drible og at tackle/erobre bolden. For boldholdere handler det desuden om at tilbageerobre bolden, lige så snart, man evt. mister den. For fangeren handler det endvidere om at skyde bolden i mål efter erobring, så der er naturligvis også noget sparketeknik i det.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Banen kan gøres større/mindre. Der kan laves flere/færre fangere. Målene kan stilles tættere på/længere væk. Der kan laves områder med ”helle”.

Rekvisitter:
6 bolde, 4 kegler, 4 små mål (evt. keglemål) og 2 veste.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge
:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Kræver min 25 min
Sociale kompetencer: Ja
Alle kan være med.