Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Tunnelstafet

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Leg og samarbejde
Lege
Med bold
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
5 til 8 år

Øvelsens navn: Tunnelstafet

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles 2 stafetbaner op med én kegle i hver ende. Eleverne deles i 2 lige store grupper. Eleverne stiller sig op i en række og står med let spredte ben. Forreste elev har en bold. Ved signal fra læreren starter forreste elev med at bukke sig og trille bolden mellem benene på resten af rækken. Når bagerste elev har modtaget bolden, løbes der op foran i rækken og startes forfra. Rækken vil nu langsomt bevæge sig ned mod keglen i den anden ende. Det hold, der kommer først, har vundet. Efter første gennemløb laves der nye hold. FOKUS: Sørg for, at der ikke ’snydes’ ved at have for stor afstand mellem eleverne.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om at hjælpe hinanden mest muligt ved at lave tunnelen så bred og let fremkommelig som muligt. Samtidig handler det selvfølgelig også om at være parat, når det bliver ens tur.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Der kan dribles om foran køen i stedet for at løbe med bolden i hænderne. Bolden kan sparkes igennem tunnelen for yderligere sværhedsgrad.

Rekvisitter:
1 Bold pr. gruppe, 2-4 kegler

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.