Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Stimle sammen leg

Af David Nielsen

Leg
Lege
Uden bold
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
5 til 8 år

Øvelsens navn: Stimle sammen leg

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin

Beskrivelse af øvelsen
:
Eleverne deles ligeligt i grupper af minimum 4 elever med én bold. Én af eleverne har bolden i hænderne. Af de øvrige elever skal én af dem have en farvet vest på. Eleverne uden bold ’Stimler’ sammen i en cirkel og holder hinanden over skuldrene med ryggen ud mod boldholderen. Eleven med vesten skal vende væk fra boldholderen. Det gælder nu for boldholderen om at røre med bolden på eleven med den farvede vests ryg. De ’sammenstimlede’ elever skal forsøge at forsvare eleven med vesten ved at rotere i en cirkel væk fra boldholderen. Når eleven med den farvede vest er rørt, skiftes boldholder og vest til en af de øvrige elever. Der skiftes efter 1 minut, hvis ikke eleven med vesten bliver rørt.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes
:
Det gælder om at de ”forsvarende” elever skal samarbejde om at holde boldholderen væk fra eleven med vesten på. Eleven med vesten er selvfølgelig også en del af det samarbejde, men kan kun beskyttes ved hjælp af de andre.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Jo flere elever, der ”stimler sammen” desto sværere er det for boldholderen at nå omkring og røre eleven med vesten. For at gøre det lettere kan man prøve uden bold først.

Rekvisitter:
1 bold og 1 vest pr. 4 elever

Understøttende undervisning.
Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge
:
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.