Øvelsesbanken

Pasning og baglæns løb

Af David Nielsen

Boldkontrol, koordination
Teknisk træning
Pasningsspil
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
5 til 8 år

STEP 1: Der sættes én bane op på tværs af salen med toppe. Spillerne går sammen 2 og 2 med én bold. Spillerne stiller sig med ca. 2 meters mellemrum. Spilleren med bold afleverer med højre fods inderside til makkeren. Makkeren stopper bolden med højre fodsål og ruller den tilbage til spiller 1. Der fortsættes i ca. 1 minut, inden der skiftes. STEP 2: Øvelsen fortsættes nu i bevægelse, hvor den boldmodtagende spiller løber baglæns og den afleverende spiller forlæns.