Betingelser for tilmelding til 11 for health

Information/betingelser for tilmelding til "11 for Health":
  • I kan kvit og frit deltage på lærerkurserne med én lærer per klasse, som er med i forløbet.

  • Såfremt der er mere end 150 km hver vej eller 1,5 times transporttid til kursuslokationen, er der som oftest mulighed for at få dækket én overnatning ifm. deltagelsen. Der kan maksimalt dækkes overnatning for én lærer per klasse, som er med i forløbet. Der er et begrænset antal kursister, som kan få dækket overnatning, og dette fungerer efter først til mølle princippet. Du er derfor først garanteret en gratis overnatning, når dette er godkendt af DBU via mail.

  • I modtager, ved jeres deltagelse på lærerkurset, 1 startkit med bolde, toppe osv. pr. 2 klasser som I deltager med i forløbet. Det vil sige at deltager I med 1-2 klasser, får I 1 startkit, deltager I med 3-4 klasser får I 2 startkit osv.

  • Som skole afholder I selv udgiften til vikardækning mens jeres lærer(e) er på kursus, samt transporten til og fra kurset. 

  • Når man har tilmeldt sig et kursus, vil man modtage yderligere information og program for dagen ca. 2 måneder før kurset afvikles.

  • Ved afbud mindre end en uge før kursusstart vil du blive opkrævet 400,- kr. (for den fulde pris for forplejning og administration)

  • Ved afbud mindre end end 14 dage før kursusstart ved bestilt overnatning, vil det være hotellets gældende afbudsregler for bookning der vil være gældende for en eventuel opkrævning. 

  • Ved udeblivelse fra kursus uden afbud, opkræver vi et beløb på 400,- kr. for den fulde pris for forplejning, administration og ud over det, ligeledes for eventuel overnatning såfremt dette har været bestilt. 

Behandling af personoplysninger

Vi, Dansk Boldspil-Union, behandler dine/jeres personoplysninger på sikker og fortrolig vis. I forbindelse med projektet ’11 for Health’ registrerer vi følgende personoplysninger om dig/jer: Navn og kontaktoplysninger. Formålet med registreringen er at kunne administrere og koordinere projektet ’11 for Health’, og oplysningerne behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) for at kunne opfylde aftalen med dig/jer. Vi gemmer dine personoplysninger, så længe aktiviteten pågår, inklusive opfølgningsperioden, derefter vil de blive anonymiseret. Oplysningerne vil blive videregivet til Syddansk Universitet, som vi samarbejder med omkring projektet. Der bliver kun videregivet oplysninger i strengt nødvendigt omfang, og kun hvis der er en legitim grund. 

Hvis du har spørgsmål til, eller vil klage over vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Data Protection Manager, og det kan gøres på følgende måder:

På e-mail: persondata@dbu.dk

På telefon: +45 4326 2222

Ved brev: Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1 2605 Brøndby 
Att.: Data Protection Manager

Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., e-mail dt@datatilsynet.dk.