Baggrund for forskningen (hvem har forsket og hvorfor), og hvordan der er blevet

      Forsket

  • Hvad har vi fundet ud af/Hvad kan aktiviteten (fordelt på sundhed og trivsel: Husk

      endelig relevans for lærerne dvs. hovedvægt på den viden der skiller sig ud (Pigernes

      syn på egen krop, interessevækkelse osv.)

  • Links til artikler?