Selektion

OPBYGNING OG VORES FORVENTNINGER TIL DIG

HOVEDTEKST MED LINKS TIL FORBEREDELSE

Området indledes med en hovedtekst.
Efter litteraturlisten finder du 2 links

  • DBU's Holdninger & Handlinger: Niveaudeling og Selektion.
  • Fodboldmagasinet København: BK Skjold - Stop selektionsmaskinen.

Vi forventer du har forberedt hovedteksten (dog ikke alt på litteraturlisten) og indholdet i links.

 

SUPPLERENDE OM SELEKTION

Under hovedteksten finder du en supplerende boks.

Indholdet i boksen supplerer med viden eller/og input fra den hverdag man møder.

Formålet er at perspektivere og nuancere vidensområdet yderligere.

Vi forventer ikke, at alle har forberedt indholdet i den supplerende boks.

 

HOVEDTEKST - SELEKTION

Af Niels Nygaard Rossing,
Assistant Professor, PhD. Sports & Social Issues - Institut for Medicin & Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

 

Selektion handler om udvælgelse af spillere – både internt i en klub og eksternt mellem klubber.

 

Intern selektion foregår både til træning (f.eks. i øvelser og til kamptræning), til kamp (f.eks. udskiftningsspillere) og på forskellige hold (f.eks. 1. og 2. hold). Ekstern selektion foregår mellem forskellige klubber.

 

Enhver selektion tager udgangspunkt i (bevidste eller ubevidste) antagelser om f.eks. talentudvikling og læring (Rossing & Wrang, In prep.). Eksempelvis. kan en træner selektere sine årgangsspillere til 1. og 2. hold, fordi han antager, at det giver den bedste læring for alle spillere.

 

Overordnet set kan man anskue selektion ud fra to tankegange. 1) En evolutionær udviklingstankegang, som har det formål at have en så bred talentmasse i så lang tid som muligt. Ud fra denne tankegang skal spillere selekteres i mindre grad og så sent som muligt; 2) En strategisk udviklingstankegang, der har til formål at tilbyde det mest effektive læringsmiljø til de ”rigtige talenter” så tidligt som muligt. Derfor ønskes der her, at de rigtige spillere selekteres så tidligt som muligt. I et dansk studie (Christensen et al., 2008) vurderede forskerne at dansk fodbold i praksis benyttede sig af en kombination af de to tankegange.

 

Forskning har ret entydigt konkluderet, at der ikke er videnskabelig belæg for en tidlig (ekstern) selektion af talentfulde spillere i fodbold - eller i de fleste andre idrætsgrene (Güllich, 2014; Bergeron et al., 2015). En af de afgørende ulemper ved tidlig selektion er, at det ikke er muligt for trænere og scouts at identificere ”de rigtige talenter” med det største fremtidige potentiale. Tidlig selektion er særligt svært i fodbold, fordi forskellige fodboldspillere med forskellige kvaliteter (fysisk, psykisk, taktisk, teknisk) kan være succesfulde med hver deres kvaliteter. Derudover er der ofte bias i selektionsprocessen, hvoraf den mest velkendte er modenhed (også kaldet den relative alderseffekt).

 

I tråd med anbefalingerne fra forskning foreslår Holdninger & Handlinger, at der laves fleksibel niveauinddeling. så miljøet ikke fastholder spillere på bestemte niveauinddelte hold, men giver plads til at spillere kan udvikle sig i forskellige tempi, og udfordres af spillere over og under deres niveau.

 

Intern selektion til kampe kan medføre forlænget tid på bænken for enkelte spillere. Dette har vist sig at have en betydning for børns tab af glæde, følelse af kompetence, og øger sandsynligheden for frafald i sporten. Derfor er HAK-princippet et godt princip at arbejde ud fra; alle børn skal spille minimum halvdelen af alle kampe.

 

Enhver selektion skal derfor gøres med omtanke fra de voksne der udfører den. Selektion er ikke bare en udvælgelse af en eller flere spillere. Det afspejler miljøets og den voksnes antagelser, menneskesyn og værdier. 

 

Litteraturliste

Mette Krogh Christensen, Michael Sorgenfri Pedersen og Christian Stilling Mortensen (2008).

Unge fodboldtalenters veje mod toppen – evolutionær eller strategisk talentudvikling? Idrætshistorisk årbog. Dansk Idrætshistorisk Forening. Syddansk Universitetsforlag. 

Niels Nygaard Rossing & Christan Wrang. Manuskript in prep. Talentidentifikation – til hverdag og test. Aalborg Universitetsforlag.

Bergeron et al. (2015). International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development British Journal of Sports Medicine, 49: 843-851

Arne Güllich (2014) Selection, de-selection and progression in German football talent promotion, European Journal of Sport Science, 14:6, 530-537

Holdninger & Handlinger. DBU

 

LINKS TIL FORBEREDELSE

DBU'S HOLDNINGER & HANDLINGER: NIVEAUDELING OG SELEKTION.

Klik HER

 

ARTIKEL I FODBOLDMAGASINET KØBENHAVN: BK SKJOLD - STOP SELEKTIONSMASKINEN (SIDE 14-17)

Klik HER