Lokomotiv 5: Etablere samarbejde med potentielle kommuner om mere bevægelse i skole/SFO

Kommune

Der skal etableres samarbejder med udvalgte kommuner, skoler og SFO’er for at sikre flere og bedre bevægelsestimer i løbet af ugen for alle børn i Danmark.