Retningslinjer og præciseringer

Herunder de retningslinjer, der er præciseret af DBU og lokalunionerne

Forhold til konkurrerende organisationer

1. Vi ser helst, at klubberne deltager i turneringer udbudt af DBU og lokalunionerne, men en klub kan deltage i turneringer udbudt af andre organisationer, så længe disse ikke strider mod DBU's Holdninger & Handlinger og/eller børnesyn.

2. Klubberne må være vært for eksempelvis fodboldskoler arrangeret af andre, så længe disse ikke strider mod DBU's Holdninger & Handlinger og/eller børnesyn.


Kontrakter, klubskifter og fiskeri

3. Klubberne skal efterleve DBU's etiske retningslinjer for klubskifter.

4. Klubberne skal efterleve cirkulære 67 omhandlende beskyttelse af spillere under 15 år.

5. Klubberne skal handle i overensstemmelse med de etiske intentioner i punkt 3 og 4.


Udbydelse af stævner 
6. Hvis klubberne udbyder stævner, skal disse leve op til Holdninger & Handlinger og/eller DBU's børnesyn.
7. Det er alene DBU og lokalunionerne, der kan arrangere danske og regionale mesterskaber. Også selvom disse udbydes som uofficielle mesterskaber.

8. Det er ikke foreneligt med Holdninger & Handlinger, at klubberne udbyder stævner eller deltager i stævner, hvortil man skal kvalificere sig på baggrund af placeringer i DBU's eller lokalunionernes turneringer.

Klubsamarbejder 
9. Klubberne må gerne tilbyde spillerudvikling (inspirationstræning) til spillere hos deres samarbejdsklubber, i disses regi af børne- og/eller ungdomsfodbold, med henblik på udvikling af spillernes færdigheder. Der må ikke selekteres til inspirationstræning, hvorfor dette pr. definition tilbydes til hele årgangen i den/de pågældende klub(ber).

10. Klubberne må gerne invitere talentfulde spillere til talenttræning/inspirationstræning i egen klub, dog tidligst fra spilleren aldersmæssigt er overgået til U12, for yngre spillere er disse træningsaktiviteter i ikke tilladt. Ved invitation forstås alle former for kontakt mellem klub og spiller, der resulterer i en aftale om træningsaktivitet, der foregår over en længere periode, uagtet om det er tale om åben invitation, en personlig invitation, eller en henvendelse fra spilleren selv til klubben, med et ønske om at måtte indgå i et forløb. For spillere overgået til U12, skal aftalen om træningsaktivitet altid foregå via dialog med den pågældende spillers forældre og nuværende klub, og skal være med til at hindre et for tidligt klubskifte. Der er altså tale om en mulighed for at klub og spiller kan se hinanden lidt an, inden et evt. klubskifte hvor spilleren er overgået til U13, så kan ske på et bedre oplyst grundlag end ellers.

11. Udtagelsesstævner og lignende for børn tidligere end U13 er ikke foreneligt med Holdninger & Handlinger og/eller DBU's børnesyn.

12. Udtagelsesstævner skal være en god oplevelse både for de spillere, der bliver udtaget og for de spillere, der ikke bliver udtaget.

 

Oprykning af spillere (med henblik på omgåelse af den udbudte spilform) 
13. Holdninger & Handlinger tilsiger, at spillere i en bestemt alder spiller med et bestemt antal spillere pr. hold (3-5-7-9-11 mands fodbold). Dette må klubberne ikke omgå ved, at rykke et halvt eller et helt hold op i en ældre aldersklasse. Såfremt en spiller rykkes op til ældre årgange, bør dette kun foregå ud fra en individuel vurdering, eller fordi klubben mangler medlemmer i en årgang for at kunne stille hold i den pågældende sæson.

Akademier/skoler 
14. Enhver form for tilbud fra klubber om akademi- og/eller skolegang for spillere yngre end U13, med henblik på skolestart fra U14, er ikke foreneligt med Holdninger & Handlinger.
15. Enhver form for tilbud fra klubberne om akademi- og/eller skolegang fra spillerne fra U13 spiller og ældre, skal være etisk forsvarlig, således at der tages hensyn til den enkelte spiller – specielt i relation til dennes videre skolegang samt personlige udvikling. Der skal i den forbindelse tages særligt hensyn til de spillere, der ikke udvikler sig så hurtigt/langt som andre i klassen, ligesom der bør indgå overvejelser om spillerens transporttid.