Hvad kræver det at være vært for Playmakers inspired by Disney?

Playmakers konceptet er meget enkelt og lige til, det er et færdigudviklet og gennemtestet koncept, hvor I får leveret alle materialer, træningssessionerne samt uddannelsen. I får mulighed for at sende jeres to udvalgte Playmaker på en betalt uddannelse der afholdes i februar 2021, uddannelsen klæder dem på til at løfte opgaven på en fortællende og eventyrlig måde. De to Playmaker vil begge få et UEFA certifikat som de vil kunne benytte senere og styrke deres CV.  

Det er i sin enkelthed det, det kræver at være vært for Playmakers. I skal som klub have lysten til at gøre en indsats for piger i alderen 5 til 8 år, de skal inviteres ind i fodboldfællesskabet på en ny og anden måde. 

8007057

 

Fantasi og leg - er gennemgående i konceptet, som UEFA og Disney i et stærkt partnerskab har udviklet og som I kan blive en del af.

Træningen er ikke en traditionel fodboldtræning, hvilken også giver jer mulighed for at tiltrække en anderledes type frivillige til klubben. Det er historiefortælling, indlevelse og engagement der tæller, derfor åbner det op for helt andre muligheder - det kan være moren som elsker at lege og fortælle historier som ellers aldrig kunne se sig selv som fodboldtræner.  

 

Lysten - eller måske rettere motivationen for at blive vært for PlayMakers skal findes i, at styrke eget fodboldtilbud til piger og at være blandt de 30 fodboldklubber i Danmark, som vil løfte pigefodbolden op på et højere niveau, så vi sammen kan hæve antallet af pigespillere på landsplan.     

 

Ressourcer - på banen er minimum én voksen pr. 10 piger og da UEFA forventer at forløbene afvikles med mindst 30 piger pr. træning, så er de nødvendige ressourcer minimum 3 voksne, hvoraf minimum én skal være en kvinde og minimum én skal være uddannet Playmaker.

Alle værter for Playmaker forventes ligeledes at have en kontaktperson, der sammen med DBU Bredde koordinerer alle kampagner, arrangere det praktiske omkring afviklingen, tager ansvar for forældreinvolveringen og pigernes vej til klubmedlemsskabet. Dertil kommer et krav om ugentlig registrering af deltagerne samt kontaktpersonen rapporterer deltagerantallet videre til DBU Bredde / UEFA i afviklingsperioderne.

Se samarbejdsaftale her