Agentprøve

ENGLISH BELOW

Agentprøven afholdes for de registrerede fodboldagenter under DBU, der ønsker at opnå status som ”Fodboldagent certificeret af Dansk Boldspil-Union”.

Agentprøven den 24. april 2020 er blevet udskudt på ubestemt tid grundet de særlige omstændigheder, som Coronavirus har medført. Denne side vil blive opdateret så snart, en ny dato kan fastlægges. Prøven forventes afholdt i oktober/november 2020.

Prøvepensum kan findes her

Tilmeldingen sker på mail til footballagent@dbu.dk 

Forinden agentprøven vil hver prøvedeltager blive faktureret et gebyr på DKK 2.000 + moms.

Agentprøven afholdes som en skriftlig prøve udformet som multiple-choice test. Prøveopgaverne består af 20 spørgsmål udarbejdet af DBU. De 20 spørgsmål vil dels omhandle DBUs regler og dels FIFAs regler. Hvert korrekt svar giver 1 point og det maksimale antal point er således 20. Der kræves minimum 15 point for at bestå.

Prøven afholdes på dansk og er af 90 minutters varighed. Udover en regnemaskine (ikke i en mobiltelefon) og en dansk-engelsk ordbog, må der ikke anvendes hjælpemidler.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er i meget velkommen til at kontakte DBU Jura på footballagent@dbu.dk.

_______________________________________________

 

The agent test is held for the registered football agents under the DBU who wish to obtain the title "Football Agent certified by the Danish Football Association".

The agent test on Friday, April 24. April 2020 has been postponed indefinitely due to Coronavirus. This page will be updated as soon as a new date can be set.

Registration is done by email to footballagent@dbu.dk.

Prior to the test a fee of DKK 2,000 + VAT per trial participant is invoiced.

The agent test is held as a written multiple-choice test. It consists 20 questions prepared by the DBU. The 20 questions will deal with the rules of the DBU and the rules of FIFA.

Each correct answer gives 1 point and the maximum number of points is thus 20. A minimum of 15 points are required to pass.

It is possible to take the test in Englist. The test has a 90 minutes' duration. No aids must be used other than a calculator (not in a mobile phone) and a English dictionary.

If the above were to give rise to questions, please feel free to contact DBU Jura on footballagent@dbu.dk.

@dbu.dk.