Hovedskader er fortsat noget, der fylder på dagsordenen, når DBU’s medicinske gruppe mødes. Og det vil det ifølge formand Per Bjerregaard fortsat være, så længe der er eksempler på spillere, der blive sendt på banen efter et hovedsammenstød, og hvor spilleren tydeligvis ikke bør komme på banen igen.

UEFA søsætter derfor i denne uge sammen med deres medlemslande en kampagne målrettet dommere, holdet, staben og spillerne i forhold til at være klædt på til at kunne håndtere en situation, hvor en spiller er involveret i et hovedsammenstød.


”Vi har jo for nyligt haft en sag, hvor en spiller kommer på banen med en hovedskade, og som kort efter må gå ud igen. Det viser, at vi skal blive ved med at sætte fokus på det. Ikke kun i elitesporten, men også på de mange hold, der spiller hver weekend over hele Danmark. Det er vigtigt, at lige fra sammenstødet sker, at alle er klædt på til at kunne håndtere det rigtigt for at kunne beskytte spilleren bedst muligt. Skader til hovedet er en rigtig alvorlig sag,” siger Per Bjerregaard, der er formand for DBU’s medicinske gruppe.

Per Bjerregaard og DBU hilser derfor UEFA’s nye kampagne velkommen og understreger vigtigheden i, at alle omkring holdet er klædt på til at kunne håndtere en eventuel hovedskade korrekt – og til at respektere den lægefaglige beslutning under eksempelvis en kamp. Eller hvis man er et breddehold, at der så er en klar rollefordeling for, hvem der kan håndtere og vurdere en hovedskade og kan tage beslutningen.


”Det er utrolig vigtigt, at så mange som muligt, der er en del af en kamp eller træning, er klædt på til at kunne tage de rigtige beslutninger, når det kommer til hovedskader. I topfodbolden er der jo altid en læge tilstede, men det er jo tilfældet i få procent af alle kampe, der spilles. Her er det afgørende, at spillere og trænere har respekt for lægens beslutning. Men i en Serie 4-kamp, hvor der ikke er samme setup, er det modsat vigtigt, at så mange som muligt forstår sig på, hvad man skal gøre, hvis der er mistanke om en hovedskade. Det er vigtigt. at man fra start har lavet en klar rollefordeling, og denne respekteres – af alle.”


Danmark har i de senere år taget flere initiativer på området og er på mange måder gået forrest i kampen om at sikre optimale rammer for behandling i forhold til at beskytte den enkelte spiller i behandlingen af hovedskader – blandt andet ved at få rammerne for at håndtere hovedskader sat ind sort på hvidt i turneringspropositionerne.

Det glæder Per Bjerregaard, at det nu er skrevet ind, og at Danmark er med til at vise vej, når det kommer til en dialog med de involverede parter i kampene.

”Vi har i de seneste år både i samarbejde med Divisionsforeningen, dommerne og DBU lanceret materiale til at gøre de involverede klogere på behandlingen af hovedskader samt sikre klare retningslinjer for, hvad man skal gøre i tilfældet af en hovedskade. Derfor er det rigtig godt, at UEFA med sin nye kampagne understreger, hvor vigtigt det er, at de involverede i kampene som træner, spillere, dommer med mere forstår de retningslinjer. Hvis man lader sig presse af en spiller eller træner om at sende spilleren på banen igen, kan det have alvorlige følgeskader for den enkelte spiller,” slutter Bjerregaard

Sammen med resten af DBU’s medicinske gruppe vil han af samme årsag om kort tid gå i gang med at opdatere det materiale, der sendes ud til de danske klubber.

Udover kampagnen vil UEFA forsøge at få FIFA og IFAB til at inkludere hovedskader og rammerne for håndteringen i ’Laws of the game’ – både når det kommer til tidsperioden, de behandles i under en kamp, og i forhold til udskiftningsmuligheder.

Du kan læse mere om UEFA’s kampagne her