MENU

Reformer i dansk fodbold enstemmigt vedtaget

DBU’s bestyrelse reduceres fra 16 til syv medlemmer, der indføres valgperioder for bestyrelsesmedlemmer og der skal arbejdes på større diversitet i bestyrelse og udvalg. Det blev enstemmigt besluttet på DBU’s Repræsentantskabsmøde i dag.

Der blev truffet historiske beslutninger på DBU’s Repræsentantskabsmøde i Herning Messecenter i dag. 

Et enstemmigt Repræsentantskab stemte for forslagene om en række reformer i den politiske struktur i dansk fodbold. Det betyder, at DBU’s bestyrelse fra marts næste år skal reduceres fra de nuværende 16 til syv medlemmer, at forretningsudvalget og posten som kasserer nedlægges, samt at der indføres valgperioder, så medlemmer af bestyrelsen maksimalt kan have posten i 12 år. 

Netop at beslutningen blev enstemmig er vigtigt for dansk fodbold, siger DBU-formand Jesper Møller: 

”Ønsket om reformer i dansk fodbold kommer blandt andet fra Repræsentantskabet, så det er vigtigt med en klar og samlet opbakning til de nye forslag. Nu skal vi implementere ændringerne og sikre, at vi hele tiden skaber rammer, hvor alle i Fodbold-Danmark kan bidrage. Det er afgørende for vores arbejde med at udvikle dansk fodbold, både i forhold til flere talenter, flere medlemmer og mange nye tilbud i klubberne,” siger Jesper Møller. 

Dagens beslutning kommer efter flere års debat og dialog, både internt i DBU’s bestyrelse og til møder med Repræsentantskabet. Forslaget kom syv medlemmer kommer fra DBU’s Politiske Kommission, der sidste år kom med en række anbefalinger, der skal skabe større diversitet, mere demokrati og bedre udnyttelse af de mange frivillige i dansk fodbold.

DBU’s Repræsentantskab har dermed besluttet, at 
  • At DBU’s bestyrelse reduceres til syv medlemmer. Heraf er én (formanden) valgt direkte af Repræsentantskabet. Tre (heriblandt én næstformand) er valgt af Foreningen af Lokalunioner, to (heriblandt en næstformand) er valgt af Divisionsforeningen og én er valgt af Kvindedivisionsforeningen. 
  • Forretningsudvalget og funktionen som kasserer nedlægges, til gengæld etableres et internt økonomi- og aflønningsudvalg. 
  • Der indføres valgperioder på 12 år for bestyrelsesmedlemmer og næstformænd, yderligere 12 år for formand. 70-års-reglen afskaffes. 
  • Udover de fremsatte forslag har DBU’s bestyrelse besluttet, at fra 2019 skal afholdes en Fodboldens Kongres, hvor vi inviterer samtlige landets klubber til debat og dialog om udviklingen i dansk fodbold. 
  • Sidst men ikke mindst har vi besluttet at sætte gang i en analyse og et efterfølgende strategiarbejde for at skabe større diversitet i sammensætningen af bestyrelse og fagudvalg, både i forhold til køn og etnicitet. Arbejdet skal følge DIF’s mål om at have 70/30-kønsfordeling i bestyrelsen.”
Ændringerne er gældende fra næste års Repræsentantskab i marts 2019. 

Læs mere om den Politiske Kommission

Log ind