MENU

Massiv IT-investering giver klubberne bedre hjælp og GRATIS IT-kurser

Gode IT-systemer og know-how om, hvordan man bruger dem, kan være en stor hjælp i de danske fodboldklubbers hverdag. Med baggrund i ønsket om at hjælpe klubberne mest muligt øger DBU derfor nu investeringerne på IT-området.

Ambitionen for IT-investeringen er klar: DBU skal kunne tilbyde Danmarks bedste IT-systemer til klubberne. Den ambition har rod i ønsket om at hjælpe de danske fodboldklubber bedst muligt i hverdagen, og den bygger oven på den IT-udvikling, der allerede foregår i DBU.

I 2018 øges investeringen derfor med kr. 2.690.000.

Den ekstra investering har tre primære fokuspunkter:
 1. Bedre hjælp til klubberne - GRATIS IT-kurser og bedre support
  IT-kurserne Klubbens IT-værktøjer  og KlubOffice-økonomisupport er nu gratis for klubberne. På kurserne kommer en DBU-instruktør ud og underviser klubben i brugen af IT-systemerne samt hjælper dem hands-on med f.eks. at sætte det automatiske kontingentsystem i KlubOffice op eller få gang i brugen af KampKlar. Derudover kigges der på at udvide kontakttiderne til supporterne på KlubOffice-økonomi, så det bliver lettere for klubberne at få hjælp. Ligeledes oplæres personalet i DBU's lokalunioner til at kunne supportere klubberne endnu bedre ved henvendelser.

  Indeholdt i kurset Klubbens IT-værktøjer er en kort introduktion til den nye databeskyttelsesforordning, der træder i kraft i maj 2018, og hvad den betyder for klubberne.

 2. Mere kommunikation om IT-mulighederne
  IT-systemerne kan allerede rigtig meget og har mange smarte funktioner. Det er vigtigt, at flest muligt ude i klubberne kender til mulighederne, så de får mest muligt gavn af systemerne i deres klubhverdag. Blandt tiltagene vil være IT-nyhedsbrev, videoer og guides, tips og tricks, IT-samlinger/seminarer og meget andet.

 3. Flere klubber bruger IT-systemerne
  De ovenstående punkter skal resultere i, at flere danske fodboldklubber benytter DBU's IT-tilbud.
- Ved at udnytte mulighederne i de systemer vi tilbyder klubberne, vurderer vi, at de kan spare op mod 50% af den tid, de bruger på administration. Systemerne gør simpelthen hverdagen lettere for de frivillige, og derfor er vi klar til at hjælpe endnu flere klubber med at bruge systemerne og måske bruge dem endnu bedre, end de gør i dag, forklarer sekretær for DBU Bredde, Claus Gramm Pedersen, og fortsætter:

- Specielt omkring de automatiske kontingenter via KlubOffice er der meget at hente. Tilbagemeldingerne fra de klubber der allerede bruger dem er, at det sparer dem for rigtig meget tid, og at deres kontingentrestance er skåret ned til et absolut minimum. Derfor vil vi gå målrettet efter at hjælpe så mange klubber som muligt godt i gang med at bruge kontingentsystemet.

Delt finansiering skaber grundlaget
Der er generelt godt gang i IT-udviklingen i DBU, hvor der bl.a. også arbejdes intenst på at gøre klar til indførelsen af fodboldpas

Finansieringen til diverse tiltag kommer primært fra DBU selv, men for at sikre optimal drift og udvikling af systemerne fremover til glæde for klubberne ændres også klubbernes IT-bidrag. Bidraget er med til at finansiere driften og udviklingen af KlubOffice, KampKlar, Fodboldapp'en og en lang række bagvedliggende systemer.

- Hidtil har alle klubber - store som små - betalt lige meget. Med den nye model betaler de klubber med flest medlemmer mere end dem med færre. Til gengæld bliver deres betaling pr. medlem mindre end de mindre klubbers. Det synes vi egentligt er en fair model. Vores mål er at hjælpe klubberne bedst muligt, og I sidste ende kommer betalingerne jo dem til gode, da IT-bidraget hjælper os til at tilbyde stærke IT-systemer, forklarer Claus Gramm Pedersen.

Sådan ser den nye model ud:
IT-bidrag
Antal medlemmer Årligt bidrag Bidrag pr. medlem (snit)
0-99 375,- 7,50,-
100-299 1.000,- 5,00,-
300-499 1.625,- 4,06,-
500-799 2.625,- 4,04,-
800-999 3.500,- 3,89,-
Flere end 1000  4.125,- 3,75,-

Indeholdt i den nye model er, at alle klubber får KlubOffice-økonomidelen med som en del af deres samlede IT-løsning. Hidtil har man skulle betale for den.

Følg IT-udviklingen
Vil du gerne følge med i, hvordan DBU's IT-tilbud til klubberne udvikler sig, modtage tips og tricks og få svar på dine spørgsmål?

Så tilmeld dig DBU's IT-nyhedsbrev og følg de forskellige Facebooksider/-grupper:

KlubOffice
KlubOffice-erfagruppe (brugerdrevet)
KlubCMS
KlubCMS-erfagruppe (brugerdrevet)
KampKlar
KampKlar-erfargruppe (brugerdrevet)
DBU's Fodbold appBillede: Theis BothmannLog ind