MENU

Lyngby Boldklub beholder klublicensen

I en kendelse af dags dato fra fodboldens licensappeludvalg er det blevet besluttet, at Lyngby Boldklub beholder sin klublicens i indeværende sæson.

Manglende lønninger og en truende konkurs betød, at Licensudvalget i februar 2018 besluttede at fratage Lyngby Boldklubs klublicens. Den kendelse blev straks anket af Lyngby Boldklub med ønske om opsættende virkning, hvilket betød, at klubben fik lov til at fastholde licensen, mens ankesagen kørte.

Licensappeludvalget har efterfølgende afsluttet sin behandling af ankesagen, og har konkluderet, at Lyngby Boldklub med tilførsel af ny likviditet opfylder betingelserne for at kunne beholde sin klublicens frem til udgangen af licensperioden den 30. juni 2018. Licensappeludvalget understreger i den sammenhæng, at Lyngby Boldklub ikke har opnået en sportslig fordel, som følge af det passerede.

Log ind