MENU

Få hjælp til foreningsudvikling

I Kjellerup IF var man med i en klubmåling som et led i en foreningsudvikling. Klubben håber, at der kan komme flere frivillige gennem arbejdet.Vil din fodboldklub komme lidt tættere på medlemmerne? Så gør som Kjellerup IF. Foto: Søren Palmelund.


Frivillige fylder i de danske fodboldklubber, og det gælder også for Kjellerup IF, der i jagten på flere frivillige ildsjæle har valgt at igangsætte et foreningsudviklingsforløb i samarbejde med klubrådgiver Palle Madsen. Det indebærer møder med medlemmer, jobbeskrivelser og klubmålingen, som skal give klubben et overblik over, hvor de kan sætte ind.

- Vi er 500 medlemmer, og vi driver det som en ren forening, men vores førstehold i 2. division. Derfor har vi fået nogle svar, der går på, at vi fokuserer for meget på eliten, og der skal vi blive bedre til at italesætte, at det drejer sig om hele klubben, så alle føler, at de kommer til, siger næstformand Anders Farsø.

Den frivillighedsstrategi, som klubmålingen er en del af, skal ifølge Anders Farsø bygges videre, så klubben kan blive endnu skarpere på, hvad de kan tilbyde de frivillige. Sammen med Palle Madsen er klubben nu i gang med at kigge på at afholde medlemsmøde og lave jobbeskrivelser, så der bliver endnu tydeligere, hvad de frivillige opgaver er.

Han er ikke afvisende overfor en ny klubmåling senere hen.

- Vi vil gerne arbejde lidt videre med strategien, før vi forsøger at spørge igen, men det kunne give god mening for os i efteråret, når næste runde åbner op. Vi har haft en god proces, og jeg vil da tro, at det er noget, der vil hjælpe i mange klubber, siger han.

Bag om målingen

Klubmålingen er en medlemstilfredshedsundersøgelse.

Den spørger ind til konkrete emner som kammeratskab, sammenhold, respekt, faciliteter og spilletider.

I kan lave undersøgelsen på tre målgrupper i jeres klub - spillere, trænere og frivillige. Vil I undersøge én af målgrupperne – eksempelvis spillere – er prisen 4.500 kroner inkl. moms, mens to målgrupper koster 5.500 kroner inkl. moms og en undersøgelse for både spillere, trænere og frivillige koster 6.500 kroner inkl. moms.

Alle klubformænd/bestyrelser kan melde deres klub til på klubmaaling.dk.

Undersøgelsen foregår online, og klubbens resultater vil være tilgængelige, når undersøgelsen er færdig.

MSI Research står for alt det praktiske, som eksempelvis udsendelse af spørgeskema, indsamling og behandling af data samt afrapportering.

Log ind