MENU

Twitter sanktion til F.C. København ophæves

Fodboldens Appelinstans ophæver Fodboldens Disciplinærinstans’ sanktion mod FC København for deres anprisning af brug af pyroteknik. Appelinstansen mener ikke disciplinærinstansen har hjemmel til kendelsen.

22. december idømte Fodboldens Disciplinærinstans FC København en bøde på 10.000 kroner for at anprise brugen af romerlys i forbindelse med klubbens Champions League-kamp mod Porto i november 2016.

F.C. København valgte at anke kendelsen til fodboldens uafhængige appelinstans, Fodboldens Appelinstans, i starten af det nye år, som nu har behandlet anken.

Appelinstansen finder ikke, at der er hjemmel i DBU’s Love, § 21.4, til at Fodboldens Disciplinærinstans kan behandle sager vedrørende kampe i UEFA Champions League, og ophæver på den baggrund disciplinærinstansens kendelse.  

Fodboldens appelinstans bestod af Mikael Sjöberg, Gert Eg og Ken Torpe Christoffersen

Læs hele kendelsen her
 
FAKTA:

Fodboldens Appelinstans 

Fodboldens Appelinstans består af to afdelingen og er DBU’s højeste dømmende instans.

Appelinstansen er uafhængig af DBU og hver afdeling består af en formand, to medlemmer og to suppleanter, hvoraf formanden og mindst et af medlemmerne og en af suppleanter skal have en juridisk kandidateksamen.

Ingen med sæde i DBU’s øvrige organer eller i et af organerne i de under DBU hørende organisationer kan vælges til instansen.

Medlemmerne vælges for 3 år af gangen på DBU´s repræsentantskabsmøde, mens suppleanterne vælges hvert år.

 

Fodboldens disciplinærinstans: 

Består af 5-7 medlemmer, der vælges for et år af gangen

Instansens formand og næstformand skal begge være fuldstændig uafhængige af DBU og de herunder hørende organisationer, klubber og tredjemænd. De skal derudover begge have en juridisk kandidateksamen

De øvrige 3-5 medlemmer af instansen må ikke samtidig med deres medlemskab af Fodboldens disciplinærinstans sidde i ét eller flere af DBU’s organer, dog med undtagelse af DBU’s repræsentantskab.

Medlemmerne vælges på DBU´s årlige repræsentantskabsmøde, hvor de tre klubrepræsentanter typisk vælges efter indstilling fra Divisionsforeningen

De nuværende medlemmer af instansen er Jens Hjortskov, formand, Jakob Berger, næstformand, Steven Lustü, Kim Høg Madsen, Stig Pedersen og Jesper Hansen
Log ind