MENU

DBU formand tilfreds med kendelse

DBU’s formand, Jesper Møller, udtrykker tilfredshed med, at Fodboldens Appelinstans i dag ophævede sanktionen mod FC København for anprisning af brug af romerlys ved Champions League opgøret mod Porto.

Fodboldens Appelinstans besluttede tidligere i dag at ophæve sanktionen på 10.000 kroner, som Fodboldens Disciplinærinstans havde pålagt FC København for at have vist brug af romerlys ved ankomsten af spillerbussen til stadion til Champions League opgøret mod Porto i november.

DBU’s formand, Jesper Møller, er tilfreds med afgørelsen.

”Jeg har selvfølgelig respekt for de afgørelser, som vores uafhængige instanser træffer, men jeg må erkende, at jeg var meget overrasket, da jeg så afgørelsen fra disciplinærinstansen i december måned. Men som formand for DBU har det ikke være muligt for mig at kommentere på en kendelse fra en af vores uafhængige instanser, så længe den ikke var færdigbehandlet. Det ville med rette kunne opfattes som utidig indblanding,” siger DBU’s formand, der nu hilser appelinstansens beslutning velkommen:

”Nu er sagen færdigbehandlet, og så er det vigtigt for mig at understrege, at jeg er fuldstændig enig med Fodboldens Appelinstans i, at Fodboldens Disciplinærinstans ikke har hjemmel til at sanktionere omkring europæiske kampe, hvilket jeg heller ikke mener var intentionen, da DBU udformede reglerne på området i DBU’s love,” siger Jesper Møller, der nu vil bede DBU’s lovgruppe om at vurdere sagsforløbet.

”Hele sagen rummer en række principielle, juridiske overvejelser omhandlende Good Governance og fundamentalle retssikkerhedsprincipper. Det ønsker jeg, at DBU’s lovgruppe skal kigge lidt nærmere på for at vurdere, om vores regler på området er tydelige nok. Endelig har jeg en forventning om, at disciplinærinstansen af egen drift genovervejer advarslen til Mathias ”Zanka” Jørgensen herunder hjemmelsgrundlaget,” slutter Jesper Møller.

Log ind