MENU

Socialt samvær skal stoppe frafald i ungdomsfodbolden

Hvert andet barn stopper til fodbold i løbet af teeangeårene. Sociale events som klatreture, træning på tværs af køn og en dygtig ungdomstræner kan være en del af løsningen, vurderer DBU, som lancerer nyt klubkoncept, der skal hjælpe klubberne med at stoppe frafaldet i ungdomsårene.

Hvert femte barn mellem 13 og 18 år går til fodbold og møder uge efter uge op til træning og kamp viser tal fra DIF. På papiret ser det rigtig godt ud. Især når man også kigger på DIF’s medlemsanalyse, som viser en stigning på 16,4 procent siden 2006 i denne ellers svære målgruppe.

Men graver man lidt dybere i tallene, er det tydeligt, at der skal gøres noget. Af de børn, som går til fodbold som 13-årige, er det nemlig kun hvert andet barn, der holder ved, når de når 18-årsalderen, viser DBU’s medlemsregistrering.

De unge falder fra, når de i teenageårene får travlt med skole, kærester og fritidsjob. Derfor er der behov for at sætte fokus på fastholdelsen i ungdomsfodbolden, hvis man fortsat vil have en velfungerende fodboldklub, mener Anders Rørtoft-Madsen, som er projektleder i DBU og har været med til at undersøge baggrunden for frafaldet i ungdomsfodbolden.

”De unge falder ofte fra i løbet af teenageårene, når blandt andet skole og kammerater begynder at spille en større rolle. Hvis tilknytningen til klubben ikke er stærk nok, er det derfor nemt at sløjfe fodbolden, for at få mere tid til at hygge med vennerne.” 

Erfaringer fra otte ’best practice’ klubber viser sit tydelige sprog. Sociale aktiviteter er med til at fastholde de unge i klubben, fordi det er med til at skabe en stærk tilknytning. Derfor skal klubberne blive bedre til at samle de unge spillere på tværs af alder og køn. 

DBU har på baggrund af disse kluberfaringer og generel viden om ungdomslivet udviklet klubkonceptet ”Ungdomsfodbold 2.0”, som skal hjælpe klubberne med at lave en strategi for fastholdelsen af de unge. Her kan klubberne finde hjælp i en ’drejebog’ til at udvikle en strategi, som passer til netop den enkeltes klubs behov og samtidig finde inspiration til anderledes træning – fx på tværs af køn. 

Ungdomsfodbold 2.0 har været testet i syv pilotklubber – blandt andet i Nørre Alslev på Lolland Falster, hvor flere klubber er gået sammen om træningen, for både at få et højere niveau i træningen, men også for at få sociale relationer i et større omfang.  Til stor succes – både for fastholdelse og fodboldglæden. 

Mulighed for at blive bedre
I Danmark er der 82.012 ungdomsspillere, hvilket er en stigning på 11.542 eller 16,4 procent siden 2006 til trods for stadigt mindre årgange. Selvom det er en rigtig flot stigning, når man kigger på den ellers historisk svære målgruppe, så er der stadig et kæmpe potentiale for at gøre det endnu bedre. 

”Halvdelen af de unge falder fra i løbet af teenageårene. Det er et stort problem for klubberne, som ikke kun mister spillere, men også går glip af mange frivillige hænder i de unge. Vi er nødt til at sætte alle sejl ind, hvis vi skal vende denne kurve. Derfor har vi udviklet Ungdomsfodbold 2.0, som kan hjælpe klubberne med at sætte dette problem på dagsordenen,” udtaler formand for DBU’s Ungdomsgruppe, Jakob Koed, som også formand i Borup Fodbold.

Ungdomsfodbold 2.0 er allerede sendt i luften på DBU.dk og vil blive introduceret til klubberne via mail og foldere. I foråret vil der desuden blive arrangeret informationsmøder rundt om i hele landet, så alle klubber får bedst muligt udgangspunkt for at komme i gang.

Læs mere: 

Ungdomsfodbold 2.0
 

Log ind