MENU

Stor interesse i at udvikle dansk fodbold

I alt 157 personer ansøgte i den åbne proces til en af DBU’s faggrupper inden deadline - 90 engagerede personer nu fordelt på DBU’s 15 faggrupper.

Masser af interesse og masser af faglighed.

Det kan bestemt ikke påstås, at interessen for at søge indflydelse på udviklingen af dansk fodbold ikke har været stor – i alt 157 personer valgte at søge ind i den åbne proces til en af DBU’s faggrupper inden deadline den 14. januar 2014. Og de mange interesserede glæder DBU’s formand, Jesper Møller:

”Det er enormt glædeligt, at så mange har en interesse for at kunne være en del af DBU og dansk fodbold. Trods den ganske korte tidshorisont viser antallet jo blot, hvad vi allerede ved – nemlig at vi rundt i Fodboldddanmark har rigtig mange kompetente og kvalificerede personer, der ønsker at være involveret og en aktiv del af udviklingen af dansk fodbold. Det er jo også netop i dialogen med hinanden, at vi alle kan lære og udvikle os,” lyder det fra Jesper Møller, der fortsætter

"Det er i det hele taget fantastisk, at folk på frivillig basis vil gøre engageret indsat for dansk fodbold."

Sammensætningen af grupperne er nu faldet på plads og 90 personer er udpeget og blevet fordelt på de i alt 15 antal faggrupper, herunder 19 helt nye i DBU sammenhæng.

”Derudover er det også rigtig positivt, at en at en hel del hidtidige medlemmer har valgt at søge igen, samt at næsten en fjerdedel er helt nye i faggruppesammenhæng. Det er med til at sikre en fortsat dynamik i vores faggrupper. Jeg glæder mig meget til, at vi i samarbejde tager arbejdshandskerne på og går i gang med arbejdet om også fremadrettet at fastholde en høj kvalitet over for alle interessenterne i dansk fodbold,” slutter Jesper Møller.

Faggrupperne blev implementeret i 2012 og har som opgave at sikre, at kvaliteten i DBU’s egne og de godt 1.600 klubbers tilbud fastholdes på et højt niveau, samt at fodbolden fortsat fornyer sig gennem den produktudvikling, som grupperne er med til at gennemføre.

Medlemmerne af DBU’s faggrupper behøver ikke have en formel eller reel tilknytning til hverken DBU, lokalunionerne eller klubberne. Faggrupperne dækker en bred variation af de fagområder, som varetages af DBU’s faggrupper:

Børnegruppen, Dommergruppen, Fodboldens Etiske Råd, Fairplay/CSR-gruppen, Futsalgruppen, Herreeliteungdomsgruppen, Kvindeelitegruppen, Lovgruppen, Medicinsk gruppe, Programgruppen, Samfundsgruppen, Seniorgruppen, Ungdomsgruppen, Uddannelsesgruppen og Udviklingsgruppen.

De helt nye medlemmer af DBU’s faggrupper inviteres til en introduktionsdag i forbindelse med DBU’s jubilæumskamp mod Sverige.

Der er ligeledes tildelt pladser i DBU’s stående udvalg:

Se sammensætningen af de nye udvalg og faggrupper herunder:

DBU’s faggrupper
DBU’s udvalg
DBU’s Forretningsudvalg (FU)
DBU’s bestyrelse

 

Log ind