MENU

Små baner giver sundere børn

Ny undersøgelse fra Center for Holdspil og Sundhed viser, at boldspil på små baner giver stor fysisk fremgang blandt børn i folkeskolen.

Fodbold i alle idrætstimer i en 6-ugers periode forbedrer 9-10-årige skolebørns fysiske form med op til 30 procent. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan man organiserer fodbolden. Nøglen til den mest effektive motion ligger i at gøre skolebørnene så aktive i spillet som muligt ved at spille på små baner:

”Vores undersøgelse viser, at boldspil kan bruges til at intensivere idrætsundervisningen og kan bidrage væsentligt til at forbedre børnenes fysiske form. Fodbold, floorball og basket på små baner og med små hold giver høj puls, selv hos børn der ikke er vant til at spille bold. Under småspil er involveringen stor hos alle deltagere,” forklarer forskningsleder Peter Krustrup fra Center for Holdspil og Sundhed.

Deltagerne i undersøgelsen var 100 elever fra fem 3. klasser ligeligt fordelt på drenge og piger. Eleverne i boldspilsgruppen med fodbold, floorball og basket på små baner opnåede alle – uanset træningsniveau, vægt og bolderfaring – på bare seks uger en stor fremgang i løbepræstationen i sammenligning med en kontrolgruppe, der deltog i et tilsvarende antal idrætstimer med aktiviteter af lav-til-moderat puls; fx styrketræning, bordtennis, gang og Nintendo Wii boksning.

Læs mere om undersøgelsen her.

Undersøgelsen understreger atter fodboldens position som en særdeles effektiv og sundhedsfremmende aktivitet og bidrager ligeledes med ny viden til arbejdet med den nye skolereform, der træder i kraft fra sommeren 2014. Skolereformen er blandt de væsentligste fokusområder i DBU’s netop vedtagne fireårige kommunestrategi, der blandt andet vil fokusere på at få fodbolden ind i idrætstimerne.  

Forskningsresultatet er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift 'European Journal of Sport Science' og afrunder første del af et stort forskningsprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Center for Holdspil og Sundhed, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Dansk Boldspil-Union og inkluderer i alt 500 elever på 9-11 år fordelt på 25 klasser fra Frederikssund og Københavns Kommune.

Læs mere
DBU styrker samarbejdet med kommunerne (DBU-nyhed, 27. januar 2014)
Boldspil på små baner giver store resultater i folkeskolen

Log ind