MENU

Ny pigestruktur på vej

DBU og lokalunionerne har gennem længere tid arbejdet på at finde den bedst egnede struktur i ungdomsfodbolden for piger. En opgave som fagligt og koordineringsmæssigt er placeret i DBU’s Ungdomsgruppe.

Årgangsopdeling længst muligt!

Det er overskriften i den nye pigestruktur på ungdomsniveau, som DBU og lokalunionerne har arbejdet målrettet med i et forsøg på at fastholde de danske piger længst muligt i fodbolden.

Der er nemlig klare indikationer på, at årgangsopdeling medvirker til at fastholde spillerne.

En forklaring kunne være, at årgangsinddeling lægger op til, at man fortsætter med at spille med dem, som man ”altid” har spillet med. Det har i diverse frafaldsundersøgelser vist sig at være et vigtigt fastholdelsesparameter – ikke mindst for de spillere, der har påbegyndt deres aktive ’karriere’ forholdsvist sent.

Derfor ønsker DBU og lokalunionerne årgangsopdeling så langt op som muligt i pigefodbolden for at holde pigerne sammen så længe så muligt. DBU’s Ungdomsgruppe har derfor anbefalet en årgangsopdeling til og med U15 – et forslag, der bakkes op af lokalunionerne.


Ungdomsuddannelser skyld i frafald


En stor udfordring i ungdomsfodbolden er overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse – og udfordringen er specielt stor i forhold til pigerne, der i vid udstrækning vælger at gå på det almene gymnasium. Derfor begynder de allerede i 9. klasse at vælge fodbold fra, fordi de skal have tid til lektierne i gymnasiet.

I denne fase i deres liv giver det derfor god mening, at piger der går i 9. klasse (U16) spiller sammen med piger, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Det giver en forståelse af, at det godt kan lade sig gøre at kombinere fodbold, uddannelse, erhvervsarbejde med videre.

Og for U17-pigerne giver det god mening at de - i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse, hvor der er mange nye udfordringer og indtryk – har en god og tryg base på et fodboldhold, hvor de nu er de ældste og kender rutinerne.   

DBU’s vurdering er, at det reelt gør en stor forskel, hvorvidt man inddeler i to eller tre årgange. Der kan være store fodboldfaglige forskelle, men specielt når det gælder modenhed og socialt, er der en verden til forskel mellem den spiller, der går i 9. klasse og den spiller, der går i 2.g. Her er fester, erhvervsarbejde og afleveringer vigtige omdrejningspunkter.

Tryghed i forbindelse med overgangen til en ny årgang er dermed et vigtigt fastholdelsesparameter. En årgang bestående af to årgange fremtræder derfor alt andet lige mere tryg end en årgang bestående af tre årgange.

U17 kommer nogle steder til at fungere som en forlængelse af årgangsopdelingen, da cirka en fjerdedel af U17-spillerne tager på efterskole. Ungdomsstrukturen afsluttes med en U19-række (med U18), som består af 2. og 3. års studerende på ungdomsuddannelserne. De har derfor en masse fælles præferencer i livet. Det skal desuden være muligt, at benytte et fastlagt antal U20 spillere I U19 ud fra et fastholdelsesperspektiv.

Årgang

Række

Uddannelse

2001

U13

6.klasse

2000

U14

7.klasse

1999

U15

8.klasse

1998/1997

U17

9.klasse/10.klasse - 1.år på ungdomsudd.

1996/1995

U19

2. og 3.år på ungdomsudd.

Forklaring: Tabellen er lavet ud fra årgange udbudt i sæsonen 2013/14.


Forslaget om ny struktur og årgangsopdeling i pigeungdomsfodbolden fra DBU’s Ungdomsgruppe har været til sendt til høring i lokalunionerne og relevante faggrupper i DBU. Pigestrukturen er desuden udarbejdet i dialog med DBU Elite i forhold til licensklubberne. Det er her blevet besluttet at ændre den nuværende U18 DM række til U17 for at følge strukturen i det nye forslag.

For at sikre den bedst mulige implementering og kvalitet i det konkrete turneringsudbud  afholdes et koordinerende møde primo april, hvor den endelig turneringsstruktur - primært U19-turneringen - planlægges i fællesskab mellem bredde og elite med DBU’s Ungdomsgruppe som mødefacilitator. 

Log ind