MENU

Fakta om honorering og pension

En beslutning om at tildele DBU’s formand pension samt omfanget af DBU’s generalsekretærs fratrædelsesordning har været genstand for en større bevågenhed i weekenden. DBU’s formand, Jesper Møller, erkender, at kommunikationen omkring processen har været for uklar.DBU's formand, Jesper Møller, beklager i dag i nedenstående brev til DBU's repræsentantskab og klubber, at kommunikationen omkring Allan Hansens pension og Jim Stjerne Hansen ikke har været tydelig nok. Foto: www.fodboldbilleder.dk 

En række artikler de seneste dage har sat fokus på den pensionsordning tilknyttet formandsposten en enig bestyrelse vedtog i 2012 på baggrund af et notat udarbejdet af DBU’s kasserer Christian Kofoed.

Notatet anbefalede, at man generelt sidestillede DBU’s formand med aflønningsforholdene for en borgmester i en mellemstor kommune på omkring 80.000 indbyggere for at sikre transparens og almindeligt anerkendte honorarregler, som er gældende for borgmestre og vedtaget af Folketinget.

Som konsekvens af Allan Hansens fratrædelse som formand vedtog bestyrelsen derfor i februar 2014 en samlet udbetaling på 2,25 millioner kroner som et engangsbeløb, hvor godt 2/3 var pensionsordningen, mens den sidste tredjedel var honorering for den konsulentbistand, man i de kommende tre år ønsker at tilknytte Allan Hansen til for at fastholde hans kompetencer, knowhow og netværk. 

”Der var flere forskellige muligheder. Men i stedet for at lave en livslang kontinuerlig pension, som man ser i det kommunale system, så valgte vi en ordning, som var afgrænset og på lang sigt billigere for DBU,” fortæller DBU’s kasserer Christian Kofoed om overvejelserne og fortsætter:

”Bestyrelsen følte på det tidspunkt og føler stadig, at en pensionsordning er en naturlig og tidssvarende honorering for det ansvar, det er at stå i spidsen for en virksomhed med DBU’s omsætning, eksponering og ansvar. Siden starten af 90erne har DBU udviklet sig til en organisation med en omsætning på 275 millioner kroner, som beskæftiger mere end 150 personer. Det mener vi også skal reflekteres i aflønningen af DBU’s bestyrelse,” fortæller Christian Kofoed.

I regnskabet for 2013 fremstår også en post på godt tre millioner kroner til ”omkostninger i forbindelse med direktørskifte”, hvor godt 2,5 millioner dækker den fratrædelsesordning, som DBU indgik med den daværende generalsekretær Jim Stjerne Hansen:

”Jim havde ved flere lejligheder givet udtryk for, at han ønskede at gå på pension som 60-årig. Med udgangspunkt i de forhold, der fremgik af hans ansættelseskontrakt fra 1989, lavede vi i fællesskab en fratrædelsesordning,” fortæller DBU’s formand Jesper Møller, der dog erkender at processen omkring både pensions- og fratrædelsesordningen rent kommunikativt har været uklar:

”Vi har et oprigtigt ønske om at sikre åbenhed, involvering og dialog. Men jeg skal være den første til at indrømme, at selvom Christian nævnte forholdene fra talerstolen ved årets repræsentantskabsmøde og disse fremgik af årsregnskabet, så har vi ikke har været dygtige nok til at vise det. Det må jo være konklusionen, hvis folk ikke har forstået budskaberne om behovet for denne professionalisering af DBU, som der jo i virkeligheden er tale om,” fortæller Jesper Møller.

”For DBU’s bestyrelse er det en god lektie i at være mere opmærksom på den kommunikation, vi har til vores repræsentantskab og klubber for at fortsætte med at være bedre i øjenhøjde og udvise den åbenhed, som DBU’s nye ledelse har italesat. Personligt mener jeg, vi er på rette vej. Eksempelvis har februars måneds beslutning om bestyrelsens honorar, der viser en reduktion på 10 % i forhold til 2013 samt den ændrede pensionsmodel på 15 %, ligget tilgængeligt på dbu.dk i tre uger,” slutter Jesper Møller.

Log ind