Gaveindsamling

HJÆLP TIL INDSAMLING?

Har I brug for at indsamle midler til nye tiltag i jeres klub? Så kan DBU hjælpe…

Fodboldklubber, der er medlem af én af DBU´s lokalunioner kan nemlig indsamle midler, der er fradragsberettigede for gavegivere.

Det skyldes, at DBU er godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og DBU kan således modtage gaver. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede, og hvis indbetaleren oplyser CPR/CVR nummeret, vil DBU automatisk indberette beløbet til skattemyndighederne. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.

 

HVAD KAN I SAMLE IND TIL?

Indsamlinger og donationer skal ligge indenfor DBU’s formål som dansk fodbolds almennyttige enhedsorganisation. Det vil eksempelvis sige styrkelse af folkesundheden, udvikling af fodboldens faciliteter og fremme af fairplay, inklusion og gensidig respekt mellem mennesker m.v., der henvises til formålsbestemmelserne i DBU’s love. Det kunne fx være realisering af bygge- og anlægsprojekter, fx multi- eller kunstgræsbaner.

 

HVORDAN KAN I SAMLE IND?

Aktivitet Vær opmærksom på at:
Omdeling af fx flyers/breve med information om projektet til private/virksomheder Hus- og gadeindsamling er ikke tilladt
Kampagner i lokale medier  
Kampagner på sociale medier Kampagnerne kan også foregå i lukkede grupper
Kampagner i fbm. stævner og andre klubaktiviteter Man må ikke foretage indsamling på private områder, herunder på caféer og i butiksområder uden forudgående tilladelse

 

HVORDAN OPRETTER I EN INDSAMLING?

  1. I opretter en indsamling ved at hente og udfylde en ansøgningsskabelon Anmodning om oprettelse af gaveindsamling
  2. Send skabelonen til DBU´s fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk, som screener ansøgningen. Såfremt den godkendes, etableres en digital indsamlingsplatform på www.dbu.dk, hvor indsamlingen skal foregå
  3. Gavegiveren indbetaler herefter sin pengegave til DBU via den digitale indsamlingsplatform. Hvis gavegiveren ønsker det og registrerer CPR-nummer, indberettes beløbet automatisk til SKAT. Gavegiveren skal kunne indsende kvittering på gaven, hvis SKAT beder om det. DBU sørger for at anmelde indsamlingen.
  4. Når gaveindsamling skal udbetales, udfyldes denne skabelon, regnskab og dokumentation for projektets gennemførsel fremsendes til lewi@dbu.dk

 

HVAD ER EN FRADRAGSBERETTIGET GAVE?
Skattemæssigt fradrag for gaver til idrætsforeninger m.v. forudsætter naturligvis, at der er tale om en gave. Der vil ikke være tale om en gave, såfremt gavegiver opnår en modydelse for betalingen. Hvis den lokale håndværker eksempelvis donerer 10.000 kr. og får billetter til et arrangement retur, vil der ikke være tale om en fradragsberettiget gave. Det er irrelevant for vurderingen heraf, hvorvidt donationen langt overstiger værdien af modydelsen eller ej. Udgifterne vil for gavegiver efter omstændighederne være fradragsberettigede efter andre regler.

 

KAN VI BENYTTE MOBILEPAY?
Gavegiverne kan betale med mobilepay på den digitale indbetalingsplatform. Vi kan desværre endnu ikke oprette specifikke Mobilepay nummer, som I kan få og benytte til jeres indsamling. Det skyldes, at Mobilepay endnu ikke kan tilbyde skattefradrag ved denne løsning. Vi forventer at de vil kunne dette indenfor kort tid, og så vil I høre fra os. Man må ikke som privatperson eller klub bruge MobilePay gaveindsamlingen. Det kræver nemlig, at I har et CVR-nummer og en godkendelse på indsamlingen fra Indsamlingsnævnet og en MobilePay MyShop aftale.

 

HVOR FINDER VI MERE INFORMATION?

  • Læs mere om jeres muligheder via dette link
  • Kontakt Lene Wittek-Holmberg, lewi@dbu.dk hvis du har spørgsmål

Multiprojekt i Sunds Idrætsforening

Sunds IF

Sunds IF har en lang tradition for at være en af Herning kommunes førende foreninger, hvor omdrejningspunktet er akti...

Kunstgræsbane på Viby Idrætscenter

Viby IF

Formålet med gaveindsamlingen er at indsamle midler til en kunstgræsbane på Viby Idrætscenter. Behovet for et kunstgr...

Kunstgræsbane I Mårslet

TMG

Målet for gaveindsamlingen er at indsamle midler til en kunstgræsbane, så TMG Fodbold kan tilbyde vintertræning til a...

Bedre rammer på anlægget skaber sjovere træningsmiljø

Gentofte-Vangede Idrætsforening

Giv lidt og vær til stor gavn! Vi er glade for alle der støtter GVI, og nu giver vi dig muligheden, uden du behøv...

Støtte til etablering af en Goal Station ved Boldklubben Vestkysten

Boldklubben Vestkysten

Der søges om støtte til etablering af en Goal Station ved Boldklubben Vestkysten. Boldklubben Vestkysten ́s vision...

Indsamling til kunstgræsbane i Skødstrup

Skødstrup SF

Formålet med gaveindsamlingen er at indsamle midler til en kunstgræsbane i Skødstrup. Behovet for en bane er stort i...

Indsamling til kunstgræsbane i Stavtrup IF

Stavtrup IF Fodbold

Formålet med indsamlingen er at få skabt det økonomiske grundlag til at få etableret en kunstgræsbane på vores nuvære...

Kunstgræsbane til Lystrup IF

Lystrup IF

Vi samler ind til vores kunstgræsbaneanlæg, som vil blive anlagt i efteråret 2020. Et anlæg, der vil skabe moderne ra...

Etablering af kunstgræsbane i Jelling

Jelling fS

Støt etableringen af kunstgræsbane ved Gormshallen i Jelling. Projektet sikrer gode muligheder for at spille fodbo...